Zmluva o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo je neplatná, rozhodol Najvyšší súd SR

12. augusta 2016 16:10
SITA

Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, podľa ktorého je zmluva neplatná, ostáva v platnosti.

Vodná elektráreň Gabčíkov
Pohľad na pravú a ľavú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo. SITA

Súdny spor o určenie neplatnosti zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) uzavretej medzi Slovenskými elektrárňami (SE), a. s. a štátnym podnikom Vodohospodárskou výstavbou (VV), ukončil koncom júna 2016 až Najvyšší súd Slovenskej republiky, keď zamietol dovolanie SE.

Ako informoval vedúci oddelenia styku s verejnosťou a vzdelávania Úradu pre verejné obstarávanie Ján Mažgút, rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, podľa ktorého je zmluva neplatná, ostáva v platnosti. Podľa uvedeného rozhodnutia mal uzavretiu zmluvy o prevádzke VEG predchádzať niektorý z postupov zadávania zákazky.

Malo sa postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní ?

Meritom sporu bolo podľa Mažgúta vyriešenie otázky, či sa v prípade uzavretia spomínanej zmluvy malo postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. To sa odvíjalo od posúdenia, či zmluva o prevádzke VEG má status koncesie, pričom vtedy obstarávateľ nemusel postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo má status zákazky, čo vyúsťuje do povinnosti postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Najvyšší súd SR vec právne posúdil a v rozsudku z 29. júna tohto roka konštatoval, že „nedošlo k prenosu hospodárskeho rizika v plnom alebo aspoň prevažnom rozsahu z Vodohospodárskej výstavby na Slovenské elektrárne“. Zmluva preto podľa najvyššieho súdu nespĺňa požiadavky na koncesiu na služby podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale ide o zákazku na poskytnutie služby podľa rovnakého zákona.

„Nakoľko zmluva o prevádzke VEG je zákazkou na služby, je správny záver odvolacieho súdu o tom, že SE a VV ako obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, uzatvorili zmluvu o prevádzke VEG v rozpore so zákonom,“ priblížil rozhodnutie súdu Mažgút.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?