Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Ľubomír Jahnátek ÚRSO
Nový šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek. SITA
1. marca 2018 13:35 Energetika všeobecneAktuality od vEnergetike.skvEnergetike.sk/SITA

Zmeny v cenovej regulácii sa blížia. ÚRSO urobil ďalší krok.

Riadne pripomienkovanie vyhlášok, ktorými sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve je naplánované na apríl a máj tohto roka.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokročil v príprave nových pravidiel. Energetické a vodárenské spoločnosti, ako aj laická a odborná verejnosť už môžu pripomienkovať predbežné informácie súvisiace s novými vyhláškami regulačného úradu. Riadne pripomienkovanie vyhlášok, ktorými sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve je naplánované na apríl a máj tohto roka.

Elektroenergetika

Základným cieľom novej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, je úprava spôsobu výpočtu veličiny WACC pre výpočet povoleného zisku pre regulované subjekty za výkon regulovaných činností v oblasti prenosu elektriny a distribúcie elektriny. Ďalej je to úprava využívania rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny, zabránenie duplicitného účtovania prekročenia rezervovanej kapacity a úprava legislatívno-technických parametrov pri vzorci na určenie ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. „Všetky tieto zmeny vyplynuli z aplikačnej praxe. V súčasnosti platná vyhláška si vyžaduje zmenu,“ uviedol regulátor v predbežnej informácii.

Plynárenstvo

Aj v novej vyhláške týkajúcej sa cenovej regulácie v plynárenstve chce regulátor upraviť spôsob výpočtu veličiny WACC, ktorá slúži na výpočet povoleného primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Taktiež by sa mala spresniť definícia niektorých ekonomicky oprávnených nákladov. „Doplnia sa ustanovenia, ktoré zamedzia neprimeranému doúčtovaniu ceny za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu, respektíve dodaného množstva plynu pre tarifné skupiny vzťahujúce sa na zraniteľných odberateľov plynu. Zavedie sa osobitný režim spoplatnenia prekročenia objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu pre odberateľov plynu, ktorých charakter odberu je sezónny,“ dodal regulátor.

Teplárenstvo

Cieľom novej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, sú zmeny výpočtu niektorých ekonomicky oprávnených nákladov v cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. „Chceme, aby sa objektívne odzrkadľovali náklady nevyhnutne potrebné na vykonávanie tejto regulovanej činnosti. Navrhovaná úprava spočíva aj v zjednodušení výpočtu maximálnej výšky ceny zemného plynu v cene tepla a v úprave ekonomicky oprávnených fixných nákladov v špecifickom prípade, ak dodávateľ tepla priberie nových odberateľov,“ uviedol regulačný úrad. Okrem toho sa v prílohách k predmetnej vyhláške majú odstrániť niektoré technické nepresnosti.

Vodárenstvo

Novou vyhláškou, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou chce regulátor zabezpečiť pri zmene cenových rozhodnutí o maximálnych cenách za vodné a stočné počas regulačného obdobia 2017 až 2021 zohľadnenie výšky primeraného zisku a uplatnenie odpisov z majetku používaného na regulovanú činnosť vo výške, ktorá je ekonomicky oprávneným nákladom. „Navrhovaná úprava spočíva v úprave vzorca pre výpočet primeraného zisku pri zohľadnení využitia kapacity vodohospodárskeho majetku, ktorý sa používa na regulovanú činnosť a v úprave výpočtu faktora investičného rozvoja,“ konštatoval regulátor.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame