Združenie obcí Mochovce podporuje dostavbu elektrární

9. mája 2013 0:00

Záujmové regionálne združenie miest aobcí Mochovce podporuje dostavbu 3. a 4. bloku Atómových elektrární Mochovce ako bezpečného energetického zariadenia. Zhodli sa na tom členovia združenia na sneme v Leviciach. „Projekt Atómových elektrární Mochovce je pre región prínosom nielen finančným, ale vytvára aj tisícky priamych i nepriamych pracovných príležitostí,“ píše sa vo vyhlásení združenia.

Mochovce elektráreň atómová
Ilustračné foto SITA

K záverom snemu členovia združenia dospeli na základe informácií od vedenia Slovenských elektrární, a. s. aÚradu jadrového dozoru SR o súčasnom stave prevádzky a bezpečnosti 1. a 2. bloku Mochoviec, výsledkoch záťažových testov, prijatých opatreniach na zvýšenie bezpečnosti a o postupe prác na dostavbe 3. a 4. bloku. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica vyzdvihol kľúčovú úlohu elektrární zpohľadu zamestnanosti v regióne. „Mochovce sú najväčším anajstabilnejším zamestnávateľom. Aj keď dostavba 3. a4. bloku mešká, verím, že sa nakoniec dobudujú, pretože vytvoria ďalšie nové pracovné miesta,“ povedal.

Záujmové regionálne združenie miest aobcí Mochovce vzniklo vroku 1992 avsúčasnosti združuje 93 obcí v20-kilometrovom pásme atómových elektrární. Jeho členovia sa zúčastňujú na seminároch adiskusiách ozáťažových skúškach európskych jadrových elektrární.Čo si o tom myslíte?