Výrobcovia zelenej elektriny tiahnu na Európsku komisiu

29. marca 2015 9:50

Výrobcovia elektriny sa obrátili so žiadosťou o riešenie problému odobratia štátnej podpory na zástupcov podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, a tiež na eurokomisára pre klímu a energetiku Miguela Ariasa Canetu.

Slnečná energia solárny panel OZE
Ilustračné foto. freedigitalphotos.net

Niektorí slovenskí výrobcovia elektriny z vody, slnka či biomasy sa obrátili na Európsku komisiu. Ide o známu kauzu odňatia štátnej podpory na jeden rok pre nedodržanie ustanovení v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov energií. „Ani jedna slovenská inštitúcia zatiaľ nezareagovala na kritickú situáciu výrobcov energie, ktorí sa ocitli na pokraji likvidácie. Preto, ak sa na Slovensku toleruje nezákonný a nátlakový postup, musíme hľadať spravodlivosť v európskych inštitúciách. Nie je predsa možné, aby v európskom priestore bola vôbec možná takáto miera právnej svojvôle a aby sa jediným rozhodnutím dalo účelovo zlikvidovať viac než tisíc firiem a poslať tritisíc ľudí na úrady práce,“ povedal zástupca riaditeľky Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu Pavel Šimon.

Výrobcovia elektriny sa obrátili so žiadosťou o riešenie problému na zástupcov podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, a tiež na eurokomisára pre klímu a energetiku Miguela Ariasa Canetu. „Kameňom úrazu je drobná zmena zákona, ktorá umožňuje výrobcu energie potrestať odobratím zákonom garantovanej podpory len za to, že si nesplní administratívnu povinnosť a neodovzdá v predpísanom termíne tlačivo s odhadom výroby na ďalší rok. Tieto údaje sa každý rok oznamujú viacnásobne, hoci nemajú žiadnu výpovednú hodnotu,“ konštatoval Šimon.

Regulačný úrad odobral podporu 1 200 výrobcom elektriny z celkového počtu tri tisíc výrobcov pre nedodržanie zákonných povinností. Podľa novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorú parlament schválil v roku 2013, má na štátnu podporu nárok iba ten výrobca elektriny, ktorý do 15. apríla vráti doplatok, ktorý mu v predchádzajúcom roku neprináležal. Taktiež musí každý výrobca zelenej elektriny do 15. augusta oznámiť ÚRSO a distribučnej spoločnosti, pod ktorú spadá, že sa bude o podporu uchádzať aj v nasledujúcom kalendárnom roku vrátane predpokladaného množstva ním dodanej elektriny.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?