Vyhoreté jadrové palivo, ako aj rádioaktívne odpady sme mali skladované bezpečne

17. mája 2017 14:13
SITA

Úrad jadrového dozoru SR si vlani posvietil aj na prepravu jadrového materiálu. Celkovo sa vlani na Slovensku uskutočnilo päť prepráv čerstvého jadrového paliva z Ruskej federácie do jadrových elektrární v Bohuniciach a v Mochovciach.

Odpad rádioaktívny Mochovce atómová energia
SITA Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach

Skladovanie vyhoretého jadrového paliva, ako aj rádioaktívneho odpadu je na Slovensku bezpečné a spoľahlivé. Konštatoval to Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) vo svojej správe o stave jadrovej bezpečnosti za minulý rok, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie. „Na základe kontrolnej činnosti môžeme konštatovať, že prevádzka medziskladu vyhoretého jadrového paliva a republikového úložiska rádioaktívnych odpadov bola bezpečná, so zanedbateľným vplyvom na životné prostredie,“ uviedol dozorný orgán.

Bohunický medzisklad

V medzisklade vyhoretého jadrového paliva Jaslovské Bohunice, ktorý slúži na dočasné skladovanie vyhoretého jadrového paliva zo všetkých slovenských jadrových blokov, vykonal úrad dve inšpekcie. „Cieľom inšpekcií bola kontrola dodržiavania limít a podmienok a prevádzkových predpisov pre obsluhu jednotlivých zariadení. Ani v jednom prípade nebolo zistené porušenie podmienok jadrovej a radiačnej bezpečnosti a prevádzkových predpisov,“ dodal ÚJD. Bohunický medzisklad bol ku koncu vlaňajška zaplnený na vyše 83 %.

Úložisko v Mochovciach

Kontroly v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov Mochovce zameral úrad na ukladanie vlákno-betónových kontajnerov a veľkoobjemových vakov, inventár uložených rádioaktívnych odpadov, aktuálny stav rozšírenia úložiska, kontrolu údajov o monitorovaní úložiska a kontrolu úpravy odpadov do kontajnerov. ÚJD v prvom polroku minulého roka vydal povolenie na uvádzanie do prevádzky a prevádzku časti úložiska pre ukladanie veľmi nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov. „V novembri 2016 sme obdržali žiadosť o stavebné povolenie na stavbu tretieho dvojradu úložných boxov,“ doplnil ÚJD. Do konca vlaňajška bolo v republikovom úložisku uložených viac ako 4 800 kusov vlákno-betónových kontajnerov.

Preprava jadrového paliva

Úrad si vlani posvietil aj na prepravu jadrového materiálu. Celkovo sa vlani na Slovensku uskutočnilo päť prepráv čerstvého jadrového paliva z Ruskej federácie do jadrových elektrární v Bohuniciach a v Mochovciach. Preprava bola zabezpečená železnicou, alebo kombinovaným leteckým a cestným spôsobom. „Vykonali sme osem inšpekcií všetkých prepráv čerstvého jadrového paliva a vyhoretého jadrového paliva. Nezistili sme žiadne závažné nedostatky. Prepravy jadrového materiálu sa uskutočnili v súlade s plánmi prepravy a neprišlo k žiadnym udalostiam,“ konštatoval ÚJD, ktorý nenašiel nedostatky ani pri spracovaní a úprave rádioaktívnych odpadov v Bohunickom spracovateľskom centre rádioaktívnych odpadov, ani pri finálnom spracovaní kvapalných rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?