Východoslovenskí energetici sa dohodli s Bardejovom na spolupráci

12. júla 2016 20:20
VSD/vEnergetike.sk

Spoločnosť Východoslovenská distribučná plánuje preinvestovať v meste a v blízkom okolí milióny eur.

Elektrina VSE
Ilustračné foto VSE

Primátor Bardejova a zástupcovia spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) slávnostne podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Ako informovala hovorkyňa východoslovenských energetikov Andrea Danihelová, tento dokument je spečatením prísľubu zefektívniť a podporiť obojstrannú spoluprácu pri napĺňaní rozvojových aktivít oboch partnerov na území mesta a jeho najbližšom okolí. Ide predovšetkým o budovanie a rekonštrukciu technickej infraštruktúry, rozvoj potrebných kapacít v distribučnej elektrickej sústave v súvislosti s potenciálom priemyselnej ale takisto individuálnej bytovej výstavby. Memorandum je tiež vyjadrením obojstrannej podpory v ďalších rozvojových aktivitách mesta Bardejov – napríklad internetizácie územia a poskytovania služieb v oblasti verejného osvetlenia.

Preinvestujú milióny

Spoločnosť VSD plánuje preinvestovať v meste a blízkom okolí milióny eur. Vzájomná koordinácia procesu povoľovania investícií a realizácie prác má celý investičný proces pri rozvoji distribučnej sústavy zrýchliť a zefektívniť. Spoločnosť VSD v najbližších rokoch  upraví a vybuduje nové elektroenergetické zariadenia na území mesta a za tým účelom zrekonštruuje a kapacitne posilní celý rozvodný elektrifikačný uzol pre Bardejov a blízke okolie. „Investície do obnovy a rozvoja distribučnej sústavy na území mesta majú zaistiť bezpečnú a spoľahlivú distribúciu  elektriny a zvýšiť výkonovú kapacitu distribúcie  pre rozvoj existujúcich  ako aj potenciálne nové podnikateľské subjekty. Obnova a výstavba distribučnej sústavy v tomto regióne sa bude týkať napäťových úrovní vysokého aj nízkeho napätia,“ vysvetlil predseda predstavenstva VSD Radoslav Haluška.

Spokojné mesto UNESCO

Mesto Bardejov miliónové investície víta. „Rekonštrukcia a budovanie technickej infraštruktúry sú základom pre poskytovanie kvalitných služieb a funkčného priemyslu, ale sú aj základným predpokladom atraktivity bardejovského regiónu pre partnerov. Spoľahlivú distribúciu elektriny dnes očakáva aj každá domácnosť. Takže otázka kvalitného zabezpečenia elektrickej energie je dôležitá pre všetkých a sme radi, že sa v tomto smere bude investovať aj v Bardejove,“ uviedol primátor Bardejova Boris Hanuščák.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?