Východoslovenská energetika získala certifikát ISO 9001:2008

2. júna 2015 12:47
Autor: VSE

Východoslovenská energetika a.s. získala certifikát systému manažérstva kvality pre proces nákupu a predaja elektriny pre korporátnych zákazníkov.

Ilustračné foto
Ilustračné foto. FreeDigitalPhotos.net

Spoločnosť úspešne absolvovala prvý certifikačný audit a bol jej udelený certifikát zhody systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2008. „Certifikát nás zaväzuje k vysokej kvalite poskytovaných služieb a hovorí o našom zameraní sa na spokojnosť našich zákazníkov,“ zdôrazňuje obchodný riaditeľ Miroslav Kulla.

Na certifikáciu procesu nákupu a predaja elektriny pre korporátnych zákazníkov sa spoločnosť poctivo pripravovala. Významnú úlohu zohral projektový tím ako aj Q-Systems, s.r.o., ktorá poskytovala VSE počas celej prípravy kvalitné konzultačné a poradenské služby.

„Oceňujeme predovšetkým vysokokvalifikovaných a odborne zdatných zamestnancov,“ konštatuje Ing. Roman Richter, vedúci tímu audítorov z certifikačnej spoločnosti QSCert, ktorá realizovala audit. Za silnú stránku označili audítori aj manažmentom presadzované zásady kvality cez stanovené osobné ciele pracovníkov nadväzujúce na nové trendy, poslanie a hodnoty spoločnosti.

Za strategickým rozhodnutím podporiť systémový prístup stáli nielen predajné ciele spoločnosti, ale predovšetkým požiadavky samotných zákazníkov. „Úspešnou certifikáciou sa potvrdila naša snaha neustále zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov a poskytovať im kvalitné služby s pridanou hodnotou ,“ dodáva Kulla.

Držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 sa stala aj sesterská spoločnosť RWE Gas Slovensko, a to pre proces predaja zemného plynu korporátnym zákazníkom.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?