Malá vodná elektráreň Jalná dostala zrejme definitívny úder

18. decembra 2016 15:27
SITA

Najvyšší súd SR totiž potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z roku 2014. Zrušilo sa tak rozhodnutie banskobystrického okresného úradu o umiestnení stavby malej vodnej elektrární Jalná.

Vodná elektráreň
Ilustračné foto. SITA

Odporcovia plánovanej výstavby malej vodnej elektrárne Jalná v katastroch obcí Trnavá Hora a Pitelová v okrese Žiar nad Hronom dosiahli definitívne víťazstvo. Najvyšší súd SR (NS SR) totiž potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z roku 2014. Zrušilo sa tak rozhodnutie banskobystrického okresného úradu o umiestnení stavby malej vodnej elektrárni Jalná. „Najvyšší súd potvrdil, že správne orgány nepostupovali v súlade so zákonom a že ich rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nesprávne právne posúdenie,“ informovalo oddelenie komunikácie s verejnosťou NS SR.

Podľa najvyššieho súdu zistenie skutkového stavu bolo v rozpore s obsahom administratívnych spisov a v konaní bola zistená taká chyba, ktorá mala vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia krajského stavebného úradu podali občianske združenie (OZ) Hron pre slobodné rieky, obec Trnavá Hora a Slovenský rybársky zväz.

Malú vodnú elektráreň Jalná chcela na Hrone postaviť firma ZUS servis zo Žiaru nad Hronom necelé tri kilometre pod už stojacou novou malou vodnou elektrárňou v Hronskej Dúbrave. V katastri Trnavej Hory, časti Jalná, navrhovala postaviť ľavobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok a v katastri Pitelovej budovu malej vodnej elektrárne s haťou, rybovodom a prístupovou cestou, pravobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok a dva objekty na reguláciu vody v starom ramene Hrona. Elektráreň mala mať tri turbíny a ročne vyrábať priemerne 5 590 megawatthodín elektriny. Náklady na ňu investor v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie odhadol na zhruba päť miliónov eur.

Odporúčané články



Čo si o tom myslíte?