Vlaňajšie hospodárenie Transpetrolu zaostalo za očakávaniami

4. júna 2013 14:30

Minuloročné hospodárenie spoločnosti Transpetrol, a.s. zaostalo za očakávaniami. Slovenský prepravca ropy totiž dosiahol v minulom roku hrubý zisk na úrovni 7,3 mil. eur. To predstavuje oproti plánom pokles o takmer 3,7 mil. eur. Ako informovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH), ktoré je pravdepodobne jediným akcionárom v Transpetrole, dôvodom nedosiahnutia stanovených cieľov boli menšie odbery ropy zo strany Českej republiky. „Počas minulého roka sa naplnilo riziko poklesu prepravovaných objemov ropy najmä do rafinérií v Českej republike. Výrazný pokles prepravy ropy mal priamy dopad na výsledok hospodárenia spoločnosti, nakoľko spoločnosť sa orientuje na „core business“ a podiel výnosov za prepravu predstavoval viac ako 87,29 % výnosov na všetkých plánovaných výnosoch spoločnosti,“ uviedol rezort hospodárstva.

Sídlo spoločnosti Transpetrol
Sídlo spoločnosti Transpetrol SITA

Transpetrol vlani zaznamenal výnosy v objeme 50,8 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o necelých 7 mil. eur. Spoločnosti dokonca hrozila v minulom roku strata. „Spoločnosť v súvislosti so vzniknutou situáciou a potenciálnym rizikom dosiahnutia straty z titulu výpadku objemov prepravy ropy prijala rad opatrení, a to najmä na strane nákladov, na zmiernenie dopadov na hospodársky výsledok,“ uviedlo ministerstvo. Podnik po realizácii všetkých úsporných opatrení tak dosiahol úspory na strane nákladov vo výške necelých 6 mil. eur.

Aj napriek zhoršenej situácii v hospodárení Transpetrolu rozhodlo ministerstvo hospodárstva v pozícii jediného akcionára o vyplatení dividendy v tomto roku vo výške 10 mil. eur. V takej istej výške boli vyplatené dividendy aj v minulom roku. V roku 2011 však podnik vykázal čistý zisk na úrovni 8,5 mil. eur, pričom vlani to bolo už len 3,8 mil. eur.

Spoločnosť Transpetrol sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním pre odberateľov a pre Správu štátnych hmotných rezerv SR. V roku 2002 získala 49-percentný balík akcií Transpetrolu firma Jukos Oil Company za 74 mil. USD. Slovensko si ponechalo majoritný 51-percentný podiel. Koncom marca 2009 slovenská vláda podpísala v Londýne zmluvu s vedením spoločnosti Jukos International UK B.V. o spätnom odkúpení 49 % akcií spoločnosti Transpetrol. Cena za spätné odkúpenie 49 % akcií Transpetrolu predstavovala 240 mil. USD. Štát by tak mal v súčasnosti vlastniť 100-percentný podiel Transpetrolu. O 34-percentný podiel v podniku sa totiž prostredníctvom viacerých súdnych sporov stále uchádza skupina podnikateľov okolo východoslovenského podnikateľa Ignáca Ilčišina.



Čo si o tom myslíte?