Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
OZE
Ilustračné foto pixabay.com
26. júna 2018 11:19 ElektrinaAktuality od vEnergetike.skvEnergetike.sk/SITA

Vládnu novelu zákona o podpore OZE čaká ešte búrlivá diskusia

Ministerstvo hospodárstva SR obdržalo v pripomienkovom konaní vyše 600 pripomienok, z ktorých bolo necelých 500 zásadných.

Vládny návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojoch energií (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET) má za sebou pripomienkové konanie. Navrhované zmeny vyvolali medzi odbornou aj laickou verejnosťou veľkú diskusiu. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) totiž dostalo vyše 600 pripomienok, z ktorých bolo necelých 500 zásadných. Rezort hospodárstva v súčasnosti pripomienky vyhodnocuje.

Pripomienky energetikov

Slovenské elektrárne (SE) v pripomienkovom konaní upozornili, že ministerstvo hospodárstva by malo vopred jasne a transparentne definovať kritériá, na základe ktorých bude vyhodnocovať ponuky záujemcov o vykonávanie činnosti výkupcu elektriny a subjektu zúčtovania, ako aj princípy a spôsob fungovania, na akých bude tento subjekt svoju činnosť vykonávať. „Nie je jasné, na základe čoho a akého inštitútu chce MH priamo určovať výkupcu elektriny a subjekt zúčtovania. Zastávame názor, že výber týchto subjektov by mal výlučne vzísť z aukcie,“ myslí si slovenský dominantný výrobca elektriny.

Bratislavská rafinéria Slovnaft navrhuje, aby sa jasnejšie upravila povinnosť predkladať predstavenstvu doplnenie cenového návrhu. Podľa rafinérie by sa malo predkladať, len ak by išlo o zmenu alebo zvýšenie ceny. „Súčasnú úpravu považujeme za zbytočný proces a administratívnu záťaž. Možno by bolo vhodné už úplne upustiť od povinného schvaľovania cenových návrhov v predstavenstve a ponechať to na rozhodnutie samotných subjektov, aký proces interného schvaľovania si zvolia,“ uviedla spoločnosť Slovnaft. Tá v pripomienkovom konaní taktiež upozornila, že ich miestna distribučná sústava nemá technické a finančné kapacity, aby mohla napojiť prednostne zdroj OZE. „Neriadené pripojovanie by ohrozilo závažne bezpečnosť a prevádzkyschopnosť celej rafinérie. Takéto ustanovenie by muselo zároveň dať právomoc z bezpečnostných dôvodov nepripojiť nový zdroj, ktorý nie je stabilný,“ konštatovala rafinéria.

Spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE) navrhla v pripomienkovom konaní doplniť do novely zákona o podpore OZE a KVET povinnosť pre výrobcov elektriny, ktorí majú záujem uplatniť si právo na podporu výkupom a prevzatím zodpovednosti za odchýlku, uzatvoriť s dotknutými subjektami príslušné zmluvné vzťahy v čo najkratšej časovej lehote po uplatnení si podpory. „Dotknuté subjekty by mali s dostatočným časovým predstihom disponovať informáciami o plánovanej výrobe elektriny, na ktorú sa bude uplatňovať podpora v ďalšom kalendárnom roku, s cieľom eliminovať riziko súvisiace s predikciou objemu elektriny, ktorý bude mať výkupca elektriny k dispozícii pre výkup a následný predaj na trhu,“ vysvetlili stredoslovenskí energetici.

Východoslovenská distribučná a spoločnosť ZSE Energia v pripomienkovom konaní upozornili, že návrh novely je vágny a nevykonateľný pri uplatnení si nároku na úhradu nevysporiadaných nákladov, ktoré prevádzkovatelia distribučných sietí vynaložili na zabezpečenie podpory výroby elektriny z OZE a KVET. „Novela neustanovuje povinný subjekt, ani postup či proces, ako a kedy má ku úhrade vynaložených nákladov dôjsť,“ upozornili energetici.

Firma Západoslovenská distribučná (ZSD) v rámci pripomienkového konania navrhla explicitne upraviť okamih, odkedy sa zariadenie výrobcu elektriny bude považovať za lokálny zdroj. „Určenie tohto okamihu v predloženom návrh absentuje,“ uviedli západoslovenskí energetici, ktorí chcú taktiež zabrániť špekuláciám výrobcov elektriny. „Niektorí výrobcovia elektriny totiž predávajú elektrinu drahšie, ako je cena elektriny na straty a v takom prípade spolu s doplatkom je ich výsledná cena vyššia ako cena elektriny určená cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Navrhujeme porušenie povinnosti výrobcu elektriny s právom na podporu považovať za správny delikt,“ dodala firma ZSD.

Zamestnávatelia a obchodné komory tiež s pripomienkami

Svoje výhrady k novele zákona mali aj viaceré obchodné komory. Americká obchodná komora Slovenska navrhla ministerstvu, aby v novele zákona upravilo všetky relevantné ustanovenia s cieľom spojiť inštitút výkupcu elektriny a určeného subjektu zúčtovania do jedného subjektu. „Zastávame názor, že spojenie týchto dvoch subjektov do jedného prinesie zo sebou rad výhod, a to najmä väčšiu efektívnosť a nižšiu nákladovosť ako aj administratívnu záťaž. Ministerstvo tak bude prostredníctvom jedného výberového konania vyberať subjekt zodpovedný za obidve tieto činnosti,“ uviedla obchodná komora

Viacero pripomienok k novele zákona o podpore OZE a KVET mali aj zamestnávatelia. Tým, ktorí sú združení v Klube 500, napríklad v novele chýbali podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk pri aukciách pre výrobcov elektriny, ktorí sa budú uchádzať o štátnu podporu. „V prípade výberových konaní na získanie podpory je nevyhnutné, aby boli v dostatočnom časovom predstihu známe podmienky, pričom musia byť formulované jasne a v súlade s princípom nediskriminácie, proporcionality a transparentnosti. V opačnom prípade by výberové konania mohli viesť k diskriminácii, nakoľko v zmysle návrhu môže ministerstvo stanovovať tieto podmienky a kritériá v zásade svojvoľne s jedinou podmienkou – zverejniť ich na svojom webovom sídle dva mesiace pre ukončením prijímania ponúk,“ konštatovali zamestnávatelia.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame