Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
SEPS
Centrála SEPS
30. apríla 2018 12:47 ElektrinaAktuality od vEnergetike.skSEPS

Verejná konzultácia k stratégii

SEPS otvára verejnú konzultáciu k dokumentu Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“.

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizáciou informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na roky 2019 až 2021 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu prostredníctvom viacročného výberového konania.

Cieľom verejnej konzultácie je odborná diskusia k Stratégii za účasti všetkých dotknutých subjektov – poskytovateľov podporných služieb, účastníkov trhu s elektrinou, orgánov štátnej správy a ÚRSO. Verejná konzultácia bude ukončená dňa 10.05.2018, následne spoločnosť SEPS spracuje predložené námety a dňa 17.05.2018 bude v Bratislave zorganizovaný workshop k výsledkom verejnej konzultácie. Z dôvodu zabezpečenia vhodných priestorov je potrebné, aby záujemcovia o účasť na workshope zaslali záväznú prihlášku na priloženom Registračnom formulári najneskôr do 03.05.2018 12:00 na adresu workshop_pps@sepsas.sk. Presné miesto a čas konania workshopu bude určené podľa počtu zaregistrovaných záujemcov, ktorým bude najneskôr do 14.05.2018 zaslaná pozvánka na workshop.

Dokument predložený k verejnej konzultácii

V rámci tejto verejnej konzultácie spoločnosť SEPS predkladá dokument Stratégia vrátane jej príloh: „Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR“ a „Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2017“.

Pravidlá konzultačného procesu

Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich zaslanie prostredníctvom Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk.

Lehota na predloženie pripomienok je 10.05.2018.

Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.

Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie uvedenej tabuľke.

Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne.

Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.

Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu „nezverejňovať“.

Pripomienky budú anonymne zverejnené na webovom sídle SEPS v termíne do 17.05.2018.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame