V TWINLOGY prinášame globálny pohľad na zákazníka, od komodít až po celkovú energetickú efektívnosť.

26. októbra 2017 8:00
TWINLOGY

Denisa Majsniarová – Sales Director TWINLOGY

TWINLOGY
Zdroj: TWINLOGY

1. V energetike pôsobíte už niekoľko rokov. Ako hodnotíte svoje pôsobenie v tomto odbore zo ženského pohľadu?

Vstúpila som do energetiky s tým, že obchod je obchod a skúsený obchodník sa v akomkoľvek odvetví veľmi rýchlo zapracuje a bude úspešný. Zistila som však, že nie je jedno v ktorom segmente obchodník pôsobí a nie je to jednoduché. Energetika je odvetvie, ktoré je technicky veľmi náročné a dobrý obchodník sa musí mať veľmi dobrý prehľad o situácii na trhu, ako aj v legislatívnych zmenách.

2. V tíme ľudí, ktorý vediete sú ženy, aj muži. Myslíte, že energetický trh akceptuje rovnako mužskú a ženskú rolu v energetike?

Je dôležité, aby sme zákazníkovi vedeli poskytnúť všetky relevantné informácie, ktoré od nás očakáva k vyriešeniu jeho situácie. Akonáhle ženy preukážu znalosť danej problematiky, zákazníci ich bez problémov prijímajú a berú ako rovnocenných partnerov. Energetika už dnes nie je len „chlapská téma“ 😊 a tom hovoria aj naše reálne skúsenosti z trhu.

3. Je pre vás energetika náročnejšia ako ostatné segmenty, v ktorých ste pôsobili?

Energetika je veľmi progresívne odvetvie a dodnes sa stále učím. Nie je len o dodávke komodít, je to o komplexnom pohľade na chod energetického hospodárstva zákazníkov. Je potrebné poskladať si celok vedomostí a znalostí tak, aby človek v tejto oblasti dokázal plnohodnotne pracovať. Samozrejme, že je to aj o kontinuálnom vzdelávaní, bez ktorého sa v našej branži nedá fungovať.

4. Aká je podľa Vás situácia na trhu, majú firmy svojich energetikov, ktorí téme rozumejú alebo to firmy jednoducho neriešia?  S čím sa stretávate v praxi?

Prichádzame do kontaktu  s energetikmi, ktorí sú špecialisti vo svojom odbore. Sú pre spoločnosť prínosom. To je však v prevažnej miere štandardom iba vo veľkých spoločnostiach. Na trhu je však veľa malých a stredne veľkých firiem, ktoré nemajú svojich energetikov a tam vidíme príležitosť pre naše služby. Ponúkame im plnohodnotnú náhradu pozície energetika v ich spoločnosti

5. Je pre zákazníkov dôležitá len cena komodity alebo chcú počuť aj o možnostiach inovácií a o poradenstve?

Stretávame sa s tou druhou možnosťou, čiže zákazníci vítajú aj službu v rámci poradenstva a pomoci nastavenia optimálnej energetickej náročnosti. Po dlhodobom klesajúcom trende cien elektriny sa situácia na trhu zmenila. Úspory na cene komodity dnes už nie sú samozrejmosťou u každého zákazníka a preto prichádzame s možnosťou ucelených riešení, ktorých výsledkom je dosiahnutie úspory. Má zmysel pozerať sa na veci komplexne, pretože sa to jednoznačne prejaví v znížení prevádzkových nákladov na energie a tým sa vygenerujú úspory, ktoré je možné použiť na ďalší rozvoj aktivít zákazníka.

6. Reaguje trh a zákazníci na prichádzajúce trendy a inovácie v energetike?

Zákazníci už sami sledujú aktuálne trendy v energetike a toto ich smerovanie podporuje aj naša spoločnosť odbornou edukáciou podanou jednoduchou a zrozumiteľnou formou.  Je dôležité, aby nám zákazník rozumel a cítil sa v téme komfortne.

7. Ako prebieha v praxi mapovanie aktuálnej situácie u zákazníka?

Celý proces začína návštevou obchodníka, ktorý na základe detailného rozhovoru so zákazníkom identifikuje rozsah a objem potenciálu. Ako druhá v poradí nasleduje návšteva nášho managera energetických služieb, ktorý zrealizuje hĺbkovú diagnostiku energetického hospodárstva. Zo získaných informácií a dát sa následne spracuje mapa aktuálneho stavu daného subjektu a zároveň vznikne základný okruh odporúčaní, ktoré navrhujeme u zákazníka zrealizovať. Každé energetické riešenie  z produkcie spoločnosti TWINLOGY zastrešujeme  hneď od začiatku, to znamená od analytickej, projekčnej až po realizačnú fázu.

8. Váš odkaz na záver, prečo  by sa mal zákazník obrátiť práve na Vašu spoločnosť TWINLOGY?

Už samotný názov našej spoločnosti TWIN(LOGY) naznačuje, že chceme byť dvojičkou nášho zákazníka, jeho oporou, poradcom. Cieľom našej práce je, aby zákazník pri riešení akejkoľvek otázky v oblasti energetiky kontaktoval automaticky náš tím profesionálov. Naši existujúci zákazníci vedia, že sa na nás môžu spoľahnúť.

Zdroj: TWINLOGY

TWINLOGY, s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

www.twinlogy.com

energy@twinlogy.com

Zákaznícka linka – 0850 820 777

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?