V SR sa vlani vyskytli neznáme rádioaktívne materiály

20. februára 2013 0:00

Na Slovensku sa v minulom roku vyskytli rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) vlani riešila 33 prípadov zachytených zdrojov ionizujúceho žiarenia neznámeho pôvodu. „Boli to napríklad súčiastky poľnohospodárskej a vojenskej techniky, časti potrubí s vyzrážaným rádioaktívnym kameňom, výplne stien trezorov, šamotové výplne kotlov a iné materiály,“ uviedol hovorca spoločnosti JAVYS Dobroslav Dobák. Rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu v súčasnosti firma JAVYS uskladňuje vo svojich skladoch.

Atómová elektráreň
Ilustračné foto SITA/AP

JAVYS realizuje okrem hlavných činností zameraných na vyraďovanie jadrových zariadení a činností v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom aj činnosti oprávnenej organizácie na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi (ZRAM). Sú to materiály neznámeho pôvodu, ktoré sú identifikované a zachytené predovšetkým na hraničných priechodoch, v železiarňach, v zberných surovinách, prípadne priamo v teréne.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť vznikla premenovaním firmy GovCo, a.s., ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzkovanie jadrovej elektrárne V1 od 1. apríla 2006 na základe rozhodnutia vlády SR o privatizácii 66-percentného podielu Slovenských elektrární. Spoločnosť GovCo vznikla 6. júla 2005 a jej jediným akcionárom sa stal štát v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR. Okrem elektrárne V1 Jaslovské Bohunice prevzala spoločnosť GovCo zodpovednosť aj za vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a za zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?