Ukrajine ideme znova pomáhať s plynom

10. apríla 2017 16:22
vEnergetike.sk/SITA

Spoločnosti  Eustream, Snam, Naftogaz a Ukrtransgaz podpísali memorandum o porozumení zamerané na možnosti spolupráce týkajúcej sa ukrajinskej prepravnej siete.

Eustream
Eustream Podpis memoranda.

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, pomôže Ukrajine. Spoločnosti  Eustream, Snam, Naftogaz a Ukrtransgaz podpísali memorandum o porozumení zamerané na možnosti spolupráce týkajúcej sa ukrajinskej prepravnej siete. Na základe memoranda majú firmy pripraviť posudok prevádzky a rozvoja ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu. „Cieľom je dosiahnuť, aby bol tento prepravný systém účinnejší, rozvinutejší a konkurencieschopnejší,“ informovali spoločnosti v spoločnom vyhlásení.

Ukrajina má realizovať plán takzvaného unbundlingu, čiže oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete zemného plynu od spoločnosti Naftogaz. „Ukrajina vyjadrila záujem o spoluprácu so skúsenými západnými prevádzkovateľmi prepravnej siete pri prevádzke národného prepravného systému v súlade s ukrajinským zákonom o trhu so zemným plynom,“ dodali firmy. Podľa nich nové kroky na Ukrajine pomôžu zvýšiť likviditu trhu so zemným plynom a bezpečnosť dodávok zemného plynu tak v Európskej únii, ako aj na Ukrajine.

O spoločnosti Snam

Spoločnosť Snam prevádzkuje a rozvíja najväčšiu a najdostupnejšiu prepravnú sieť v Európe (s celkovou dĺžkou viac ako 40 tisíc km), najväčšiu európsku skladovaciu infraštruktúru (19 mld. m3) a jeden z prvých LNG terminálov vybudovaných v Európe. Investície spoločnosti Snam naprieč Európou sú zamerané na podporu integrácie sietí v rámci energetickej únie a podporu zemného plynu ako kľúčového piliera udržateľného energetického mixu. V záujme posilnenia svojho odborného vplyvu a kľúčových kompetencií spoločnosť prednedávnom spustila projekt Snam Global Solutions s cieľom dodávať štúdie, konzultácie a aktivity projektového manažmentu pre trh.

O spoločnosti Eustream

Spoločnosť Eustream vlastní a prevádzkuje jednu z najväčších prepravných sietí zemného plynu v Európskej únii. Základným poslaním spoločnosti Eustream je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy. Eustream je dlhodobým partnerom ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu, ktorá je priamo prepojená v oboch smeroch so slovenskou sieťou.

O spoločnosti Ukrtransgaz

Spoločnosť Ukrtransgaz je prevádzkovateľom jedného z najrobustnejších plynárenských prepravných a skladovacích systémov na svete. Vstupná kapacita plynárenskej siete presahuje 302 mld. m3/rok, výstupná kapacita v európskom smere je viac ako 151 mld. m3/rok a skladovacia kapacita dosahuje 31 mld. m3. Ukrajinská sieť je prepojená so systémami susedného Ruska, Bieloruska, Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Moldavska. Prostredníctvom týchto krajín je integrovaná do širšej európskej siete, ktorá predstavuje najkratší a najefektívnejší tranzitný koridor a základný pilier bezpečnosti dodávok zemného plynu v regióne.

O spoločnosti Naftogaz

Spoločnosť Naftogaz Ukrajiny je národným vertikálne integrovaným podnikom zaoberajúcim sa celým cyklom ropného a plynárenského priemyslu vrátane prieskumu, produkcie, prepravy, skladovania a dodávok zemného plynu a LPG pre zákazníkov. V roku 2016 dosiahla spoločnosť podiel na domácej produkcii zemného plynu vo výške 79 % celkovej ukrajinskej produkcie (15,9 mld.m3 z 20,1 mld.m3), zabezpečila 74 % importu (8,2 mld.m3 z 11,1 mld.m3) a prepravila do Európy 82 mld.m3 zemného plynu. Spoločnosť Naftogaz je jediným akcionárom spoločnosti Ukrtransgaz. Poslaním Ukrtransgazu je byť hnacím motorom modernizácie a profesionality ukrajinského energetického sektora, integrovaného s európskym trhom, a garantovať bezpečnosť dodávok a konkurencieschopné ceny energií pri maximalizovaní hodnoty domácich zdrojov.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?