Tri firmy obmedzili na Slovensku hospodársku súťaž

18. júna 2015 15:28

Spoločnosti A.EN Invent, ČKD Praha DIZ a Etin obmedzili podľa Protimonopolného úradu SR hospodársku súťaž na trhu výroby a dodávok tovarov a služieb v sektore energetiky. Dostali pokutu vo výške 154 tisíc eur.

Peniaze
Ilustračné foto David Castillo Dominici/freedigitalphoto

Tri spoločnosti A.EN Invent, ČKD Praha DIZ a Etin pred šiestimi rokmi na Slovensku obmedzili hospodársku súťaž na trhu výroby a dodávok tovarov a služieb v sektore energetiky, informoval Protimonopolný úrad SR (PMÚ). Úrad už firmám udelil pokutu v celkovej výške 154 tisíc eur. Firmy mali podľa zistení PMÚ prostredníctvom výmeny citlivých informácií koordinovať svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v súvislosti s účasťou v tendri na dodávku tovarov a služieb pri výstavbe linky na výrobu zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v celkovej hodnote 15 miliónov eur.

„Cieľom tejto koordinácie bolo, aby predmetnú zákazku získal vopred určený uchádzač, a to za dohodnutú cenu. Konanie podnikateľov sme vyhodnotili ako dohodu obmedzujúcu súťaž podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorej cieľom bolo určovať ceny, rozdeliť si trh a vylúčiť konkurenciu z procesu súťaže o uvedenú zákazku,“ konštatoval PMÚ. Spoločnosť A.EN Invent tak bude musieť zaplatiť pokutu vo výške necelých 17 tisíc eur, firma ČKD Praha DIZ zhruba 130 tisíc eur a firma Etin približne 7 tisíc eur.

„Dvom z účastníkov konania bola znížená pokuta o 50 % respektíve 10 % z dôvodu uplatnenia programu zhovievavosti. Všetkým účastníkom konania bola na základe urovnania s úradom znížená pokuta o ďalších 30 %, nakoľko priznali svoju účasť na porušení zákona a prevzali zodpovednosť za takúto účasť,“ uzavrel úrad.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?