Talianom sme pomohli s rádioaktívnym odpadom

15. decembra 2016 14:02
SITA

Po spracovaní odpadu si ho odviezla talianska spoločnosť Nucleco späť do Talianska.

Atómová energia jadrová rádioaktívny odpad JAVYS
Rádioaktívny odpad javys.sk

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) spracovala pre taliansku firmu Nucleco 16 tisíc decimetrov kubických kvapalného inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu a sedem ton pevného rádioaktívneho odpadu. „Po spracovaní odpadu si 324 kilogram rádioaktívneho popola zo spaľovania a 1,7 ton vytriedeného nespáliteľného odpadu, vrátane prázdnych obalových súborov, odviezla talianska spoločnosť späť do Talianska,“ informovala hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Zákazka medzi slovenskou a talianskou firmou sa realizovala počas rokov 2015 a 2016 v lokalite Jaslovské Bohunice, v jadrovom zariadení Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov. Pevné a kvapalné inštitucionálne rádioaktívne odpady pochádzali z výskumných a zdravotníckych zariadení z Talianska a boli spracované spaľovaním. „Dovezené množstvo a hodnota aktivity tak, ako bolo zaznamenané pri dovoze, sa rovnakým dielom vyviezli späť do krajiny pôvodu pod dozorom príslušných, na tento účel kompetentných orgánov,“ konštatovala Žiaková.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?