Študenti súťažia s nápadmi, ako šetriť energiu

18. marca 2013 0:00

Projekt Najlepší nápad na tému Obnoviteľné zdroje energie predstaví biznis nápady stredoškolákov, ako šetriť prírodu a energie. Do iniciatívy sa zapojilo 26 projektov z 15 stredných škôl, ktoré ponúkajú zaujímavé zelené riešenia.

Ilustračné foto
Ilustračné foto nirots/FreeDigitalPhotos.net

„Tešíme sa, že aktivita stredoškolákov zroka na rok rastie. Ponúkame študentom, aby sa naučili presne to, čo svet dnes potrebuje najviac – zreálniť pomer výkonu a ceny v biznise. Ak majú chuť rozvíjať svoje tvorivé a inovatívne myslenie spolu s podnikateľským a ekologickým aspektom, dostanú k dispozícii 200 eur na konkrétny projekt,“ doplnil Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky (ZSE). Všetky nápady, ktoré dostali podporu na vytvorenie prototypu, budú prezentované v rámci podujatia Deň Zeme, ktoré organizuje generálny partner projektu Západoslovenská energetika 22. apríla.

Stredoškoláci v uplynulých rokoch prišli s nápadmi ako autonómna solárna loď či vodná mikroelektráreň, pod ktorými sa skrývajú úspešné myšlienky šetriace prírodu. Najlepšie tri tohtoročné projekty čaká inkubačný program vhodnote 1 000 eur. Ten má pomôcť autorom nápadov pretaviť ich víziu do reality.

„Zistili sme, že pre mladých ľudí začínajúcich úplne z nuly má najväčšiu pridanú hodnotu rada a usmernenie od skúsenejšieho podnikateľa. Preto v rámci Najlepšieho nápadu spájame autorov nápadov s mentormi z radov úspešných podnikateľov a zameriavame sa na úspešné otestovanie prototypu,“ povedal projektový manažér Najlepšieho nápadu a zakladateľ BestGuest Juraj Kováč.

Do 19. apríla sa môže verejnosť vrámci on-line hlasovania rozhodnúť, ktorý znápadov získa Cenu sympatie ZSE aúčasť vinkubačnom programe vhodnote 1000 eur. Ocenu sympatie sa uchádza 14 biznis nápadov žiakov stredných škôl ahlasovanie prebieha on-line vspolupráci so študentským portálom Student24. Vpriebehu novembra až januára sa vrámci projektu zorganizovalo desať biznis seminárov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov z20 stredných škôl. V rámci podujatia sa mali mladí ľudia možnosť naučiť ako nájsť, uchopiť aotestovať svoj biznis nápad vtéme obnoviteľných zdrojov energií.Čo si o tom myslíte?