Štátny podnik vlani s nárastom tržieb aj zisku

16. apríla 2015 16:02

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť dosiahla v minulom roku čistý zisk 12 miliónov eur.

Javys
Ilustračné foto SITA

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) dosiahla v minulom roku čistý zisk 12 miliónov eur. Zisk pred zdanením bol vo výške takmer 21 miliónov eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast o necelých 24 %. Štátna firma zaznamenala vlani tržby v objeme 132 miliónov eur. Rok predtým to bolo zhruba 110 miliónov eur. „Úspešné výsledky sú výsledkom nárastu objemov poskytovaných jadrových služieb v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom a realizovaným výkonom pri vyraďovaní jadrových elektrární A1 a V1,“ informovala hovorkyňa firmy JAVYS Agáta Staneková.

Spoločnosť uplynulý rok preinvestovala 27,9 milióna eur. Investície smerovali do budovania potrebnej infraštruktúry záverečnej časti jadrovej energetiky. „Medzi najdôležitejšie akcie patrilo úspešné sprevádzkovanie druhého dvojradu Republikového úložiska v Mochovciach, technologická modernizácia spracovateľských kapacít, rekonštrukcia systému fyzickej ochrany lokality, zmena schémy systému elektrického napájania a začatie budovania integrálneho skladu v lokalite Jaslovské Bohunice,“ konštatovala Staneková.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť vznikla premenovaním firmy GovCo, a.s., ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzkovanie jadrovej elektrárne V1 od 1. apríla 2006 na základe rozhodnutia vlády SR o privatizácii 66-percentného podielu Slovenských elektrární. Spoločnosť GovCo vznikla 6. júla 2005 a jej jediným akcionárom sa stal štát v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR. Okrem elektrárne V1 Jaslovské Bohunice prevzala spoločnosť GovCo zodpovednosť aj za vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a za zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom. Spoločnosť ku koncu vlaňajška zamestnávala celkom 818 zamestnancov.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?