Štátnej jadrovej vyraďovacej spoločnosti sa vlani darilo

22. júla 2014 13:29
Autor: vEnergetike.sk

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť dosiahla v minulom roku tržby v objeme 36 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 21 %. Firma medziročne navýšila aj svoj čistý zisk, a to o 10 miliónov eur na vlaňajších 11,7 miliónov eur.

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice V1
Jadrová elektráreň V1 Jaslovské Bohunice javys.sk

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), ktorú plne kontroluje štát, mohla byť so svojim podnikaním v minulom roku spokojná. Podniku sa podarilo medziročne navýšiť tak tržby, ako aj zisk. Spokojnosť s dosiahnutými výsledkami neskrýval ani jej predseda predstavenstva Peter Čižnár. „Minulý rok bol pre našu spoločnosť rokom rozvíjania potenciálu spoločnosti a potvrdením, že sme napriek mnohým úskaliam na správnej ceste. Slovensko vďaka našej spoločnosti opätovne potvrdilo pozíciu lídra v stredoeurópskom regióne vo vyraďovaní jadrových zariadení. Prekročili sme pôvodne plány. A to aj napriek pretrvávajúcej všeobecnej hospodárskej kríze,“ nešetril chválami vo svojom príhovore vo výročnej správe.

Tržby rástli aj napriek kríze

JAVYS zarába najmä vďaka komerčnému nakladaniu s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Taktiež si vie privyrobiť z uzatvorených servisných a nájomných zmlúv. Za minulý rok sa spoločnosti podarilo dosiahnuť tržby a výnosy z vlastných výkonov vo výške necelých 36 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 21 %. Najviac sa na tržbách JAVYS-u podieľali Slovenské elektrárne. Tie zaplatili za prepravu, skladovanie a spracovanie rádioaktívnych odpadov a za nakladanie s vyhoretým jadrových palivom 19 miliónov eur. Za servisné služby si JAVYS od elektrární vyúčtoval ďalších 1,5 milióna eur. Vďaka spracovaniu historických kalov a sorbentov utŕžil podnik vyše 10 miliónov eur. Zvyšných 5,2 miliónov eur zarobil jadrový podnik z aktivácie materiálu a dlhodobého hmotného majetku ako aj z nájomného a ostatných servisných zmlúv.

Enormný nárast zisku

Firma, ktorá vlani zamestnávala viac ako 800 pracovníkov, dosiahla vlani hrubý zisk na úrovni takmer 17 miliónov eur. Po zaplatení daní jej v kolónke čistý zisk zostalo vyše 11,7 miliónov eur. Medziročne tak podnik navýšil čistý zisk o viac ako 10 miliónov eur. JAVYS pripisuje rapídne zvýšenie zisku získaním vyššej dotácie z Národného jadrového fondu. Podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2013 bola dotácia stanovená v celkovej výške 48,4 miliónov eur. JAVYS však získal od jadrového fondu späť dobrovoľný príspevok v objeme 10 miliónov eur, čím sa následne zvýšila poskytnutá čiastka dotácií na 58,4 miliónov eur.

Chcú expandovať

Podľa šéfa JAVYS-u Čižnára, firma chce naďalej pokračovať vo vyhľadávaní príležitostí na zahraničných trhoch. „Ide najmä o aktívnu účasť v tendroch na spracovanie rádioaktívnych odpadov v Rumunsku, Českej republike, v Taliansku či na Ukrajine,“ dodal Čižnár. Firma chce podľa neho viac vyťažiť kapacity svojich spracovateľských technológií. Už v minulom roku sa podniku podarilo podpísať s českou spoločnosťou ČEZ zmluvy na poskytovanie jadrových služieb, konkrétne spaľovania rádioaktívnych odpadov. Ten po spracovaní putuje späť do Českej republiky. O služby slovenskej štátnej akciovky prejavila záujem aj talianska spoločnosť Nucleco. Pre ňu by mal JAVYS spracovávať inštitucionálny rádioaktívny odpad z talianskych zdravotníckych zariadení. V rámci medzinárodných aktivít sa spoločnosť JAVYS zapojila aj do tendrov súvisiacich s jadrovými službami v ukrajinských a rumunských jadrových elektrárňach a talianskych jadrových zariadeniach. „Príprava projektov v medzinárodnom prostredí je dlhodobá záležitosť, výsledky týchto aktivít sa prejavia v nasledujúcich rokoch,“ informovala spoločnosť JAVYS vo svojej výročnej správe.

Pokračujú vo vyraďovaní

V tomto roku by mala spoločnosť ukončiť prvú etapu vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Už v súčasnosti podnik pripravuje dokumentáciu potrebnú na vydanie povolenia druhej etapy vyraďovania dvoch bohunických jadrových blokov. JAVYS nezabúda ani na havarovanú jadrovú elektráreň A1. „Rozbiehame aktivity na spracovanie dokumentov potrebných v procese zákonného posudzovania vplyvov pripravovanej tretej etapy vyraďovania jadrovej elektrárne A1 na životné prostredie,“ doplnil Čižnár.

Na novú jadrovku nezabúdajú

JAVYS je okrem iného majoritným akcionárom v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS). Tá ma na starosti prípravu a realizáciu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Čižnár považuje tento projekt za veľkú výzvu pre ich spoločnosť. „V súčasnosti sa projekt nachádza v ďalšej etape, ktorou je posudzovanie vplyvov na životné prostredie, takzvaná EIA. Po štúdii realizovateľnosti je EIA ďalším významným krokom na ceste k definitívnemu rozhodnutiu o výstavbe samotnej jadrovej elektrárne,“ konštatoval Čižnár. Nová jadrová elektráreň s výkonom až do 2 400 megawattov by mohla uzrieť svetlo sveta niekedy po roku 2025.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?