SPP už nechce byť ratingovo hodnotený

4. júna 2014 17:52

Spoločnosť do budúcna nepočíta s emitovaním dlhopisov na zahraničných trhoch, ani so získavaním úverov, pre ktoré je nutné vykonávať proces finančne nákladných ratingov.

SPP
Budova spoločnosti SPP SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) požiadal ratingové spoločnosti o stiahnutie ratingového hodnotenia. Ako informoval hovorca SPP Peter Bednár, ide o strategický zámer vyplývajúci z reorganizácie skupiny SPP, podľa ktorého materská spoločnosť SPP nebude využívať na financovanie svojich činností nástroje, pri ktorých je potrebné ratingové hodnotenie. „V rámci reorganizácie skupiny sa veľká časť dlhov, ktoré v minulosti obhospodarovala skupina SPP, preniesla na infraštruktúrne spoločnosti. SPP, dodávateľ plynu a elektriny, sa týmito krokmi finančne odbremenil a v súčasnosti nastavil politiku minimálneho čerpania cudzích zdrojov,“ vysvetlil Bednár.

Spoločnosť do budúcna nepočíta s emitovaním dlhopisov na zahraničných trhoch, ani so získavaním úverov, pre ktoré je nutné vykonávať proces finančne nákladných ratingov. „Pri finančnom riadení budeme okrem toho uplatňovať princíp nezadlžovania spoločnosti. Tento krok je aj v súlade s celkovou snahou o znižovanie prevádzkových nákladov podniku,“ konštatoval Bednár.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?