SPP ukončil vlaňajšok so ziskom 268 miliónov eur

4. júna 2014 15:59

Oproti predchádzajúcemu roku ide o pokles zisku o 97 miliónov eur. Obchodník s plynom totiž pre rastúcu konkurenciu predal menej plynu na domácom trhu.

SPP
Ilustračné foto SITA

Slovenskému plynárenskému priemyslu sa aj napriek dosiahnutia straty v segmente domácnosti celkovo darilo. Spoločnosť v konečnom hodnotení dosiahla v minulom roku čistý zisk vo výške 268 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 97 miliónov eur. „Dôvodom medziročného poklesu je najmä zníženie objemu predaja zemného plynu SPP na domácom trhu v dôsledku rastúcej konkurencie. Ďalším dôvodom je aj ukončenie príjmu z prenájmu tranzitnej infraštruktúry, ktorá vo februári 2013, v súlade s platnou európskou legislatívou, prešla do majetku medzinárodného prepravcu zemného plynu, Eustream,“ okomentoval dosiahnuté výsledky hovorca SPP Peter Bednár.

Výnosy rástli

SPP vlani zaznamenal výnosy z predaja výrobkov a služieb v objeme 1,861 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o 6-percentný nárast. „Nárast bol spôsobený najmä aktivitou SPP na komoditnom trhu s cieľom kompenzovať pokles príjmov na domácom trhu,“ dodal Bednár.

Zmeny vo vedení

Valné zhromaždenie spoločnosti SPP okrem schválenia dosiahnutých hospodárskych výsledkov taktiež schválilo personálne zmeny v predstavenstve a v dozornej rade SPP. Novým predsedom predstavenstva SPP sa s účinnosťou od 5. júna 2014 stáva Alexander Sako, ktorý v tejto funkcii vystriedal Daniela Křetínského. Potom ako začal štát kontrolovať celý podnik SPP, v predstavenstve ukončili svoje pôsobenie zástupcovia EPH Jan Špringl, Pavel Horský a Jiří Nováček a v dozornej rade SPP Peter Korbačka.

Slovenský plynárenský priemysel je energetická spoločnosť. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. SPP poskytuje dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. V súčasnosti dodáva elektrinu a plyn pre 1,3 milióna zákazníkov. V SPP vlani pôsobili dvaja akcionári. Štát ovládal 51 % akcií a česká spoločnosť Energetický a průmyslový holding držala 49 % akcií. Od júna tohto roku prebrala SPP pod kontrolu výlučne Slovenská republika.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?