Spotreba energií vo svete do roku 2040 stúpne o vyše 50 %

25. júla 2013 16:10

Spotreba energie vo svete v nasledujúcich troch dekádach vzrastie o 56 %. Konštatuje to americká vládna Agentúra pre energetické informácie (EIA) vo svojej aktuálnej dlhodobej prognóze. Ťahúňom tohto rastu bude predovšetkým rozvíjajúca sa časť sveta.

Hong Kong
Hong Kong. Čína bude v najbližších desaťročiach spolu s Indiou najväčším ťahúňom spotreby energií vo svete. think4photop/FreeDigitalPhotos.net

„Rastúca prosperita v Číne a Indii je kľúčovým faktorom vo výhľade globálneho dopytu po energiách. Tieto dve krajiny sa do roku 2040 postarajú až o polovicu rastu celosvetovej spotreby,“ konštatoval Adam Sieminski z EIA. Práve táto skutočnosť bude mať podľa neho zásadný vplyv na vývoj svetového energetického trhu.

Významnú úlohu v aktuálnej predikcii agentúry zohrávajú aj „čisté“ technológie. Obnoviteľné zdroje ako aj jadrová energia by totiž mali v nasledujúcich troch dekádach rásť rýchlejšie ako energie založené na fosílnych palivách.

Atómové zdroje a obnoviteľné zdroje by tak mali byť najrýchlejšie rastúcimi zdrojmi energií s ročným rastom o 2,5 %. Za väčšinou spotrebovanej energie vo svete však naďalej budú stáť fosílne palivá, ktorých podiel do roku 2040 má predstavovať 80 %. Najrýchlejšie rastúcim fosílnym zdrojom by mal byť pritom zemný plyn s ročnými prírastkami na úrovni 1,7 %. A to aj vďaka využívaniu nových zdrojov, ako je napríklad bridlicový plyn.

Spotreba uhlia by mala zase rásť rýchlejšie ako spotreba ropy. Dôvodom je predovšetkým stúpajúca spotreba uhlia v Číne, nízky dopyt po rope v oslabených ekonomikách krajín OECD a trvalo vysoké ceny ropy.Čo si o tom myslíte?