Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
žiarovka energia
Ilustračné foto pixabay.com
20. decembra 2016 12:53 OstatnéŠpeciál od vEnergetike.skvEnergetike.sk

ŠPECIÁL: Zmena dodávateľa energií je jednoduchá

Pri zmene dodávateľa energií, ktorú môžeme urobiť v podstate kedykoľvek, by sme však mali byť ostražití a dobre informovaní.

Slovensko si už môže povedať, že má liberalizovaný trh s energiami. A to aj napriek relatívne silnej regulácii v tomto odvetví. Domácnosti a firmy si v súčasnosti môžu vybrať zo širokej palety dodávateľov energií. Od tých takzvaných tradičných až po tých nových, alternatívnych. Zmena dodávateľa už dnes nie je zložitá. Je však plná nástrah.

Kedy môžeme zmeniť dodávateľa?

Zmena dodávateľa energií je zo zákona bezplatná. Zákazník môže zmeniť dodávateľa prakticky kedykoľvek. Limitovaný je len viazanosťou zmluvy s aktuálnym dodávateľom energií. „Ak má zákazník zmluvu na dobu neurčitú, podá výpoveď svojmu pôvodnému dodávateľovi najneskôr do 30-teho dňa daného mesiaca a podpíše zmluvu s novým dodávateľom. Jednomesačná výpovedná lehota začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca. Po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty, môže mať zákazník nového dodávateľa,“ uviedla hovorkyňa Západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová. Spoločnosť innogy Slovensko, ako druhý najväčší dodávateľ plynu, odporúča zmeniť dodávateľa plynu pred začiatkom vykurovacej sezóny, alebo od nového roka.

Treba sa korektne rozísť

Hovorca najväčšieho dodávateľa plynu, štátnej spoločnosti SPP, Ondrej Šebesta upozorňuje, že nevyhnutnou podmienkou na zmenu dodávateľa je korektné ukončenie zmluvy na dodávku s pôvodným dodávateľom. „V prípade, ak má odberateľ uzavretú zmluvu na dobu určitú, môže mu pôvodný dodávateľ, v závislosti od zmluvy, účtovať zmluvnú pokutu za jej predčasné ukončenie. Pôvodný dodávateľ má tiež možnosť odoprieť súhlas so zmenou dodávateľa počas obdobia viazanosti. V takom prípade by mal odberateľ zvážiť prechod k novému dodávateľovi minimálne do doby, kým uplynie doba viazanosti,“ dodal Šebesta. Podľa hovorkyne Stredoslovenskej energetiky (SSE) Michaely Krivej, odberateľ nájde v aktuálnej zmluve okrem viazanosti aj lehotu, dokedy najneskôr je potrebné dodávateľovi doručiť výpoveď. Generálny riaditeľ MET Slovakia Dušan Randuška upozorňuje, že pri zmene dodávateľa treba dodržať aj technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete. „A to minimálnu lehotu pre objednanie distribučnej kapacity 21 dní pred začiatkom odberu,“ doplnil Randuška.

Nielen cena by mala rozhodovať

Slovenskí odberatelia, hlavne z kategórie domácností, sa ešte donedávna rozhodovali zmeniť dodávateľa v drvivej väčšine hlavne na základe ponúkanej ceny energie. Dodávatelia tvrdia, že sa tento trend mení. Všetci tak už začali ponúkať aj energetické poradenstvo. „Dôležité sú už pre zákazníkov ponúkané zákaznícke služby i ponuka produktov,“ uviedla hovorkyňa Východoslovenskej energetiky (VSE) Andrea Danihelová. Podľa Dobošovej zo ZSE väčšina zákazníkov popri cene berie do úvahy aspekty, ako sú spoľahlivosť, stabilita, dobré meno dodávateľa, kvalitný zákaznícky servis a široká ponuka doplnkových služieb. „Zákazníci oceňujú stabilitu, ktorú nachádzajú v tradičných značkách,“ myslí si Dobošová.

Pozor na spoplatnené služby

Podľa Šebestu z SPP, odberateľ by mal mať okrem samotnej cenovej ponuky tiež prehľad o spoplatnených službách súvisiacich s obsluhou zákazníka. Ich cena totiž môže v niektorých prípadoch prevyšovať aj dosiahnutú úsporu. „Zákazník by mal určite poznať dobu viazanosti, prípadne ponúkané doplnkové služby a spoľahlivosť dodávateľa ako takú,“ zdôraznil Šebesta. „Odberateľ by mal predovšetkým vedieť čo potrebuje, aká je štandardná spotreba jeho domácnosti, prípadne aké doplnkové služby vyžaduje od svojho dodávateľa energií. Dodávateľ by mu mal vedieť poradiť s výberom vhodnej sadzby, veľkosti ističa, ale tiež pomôcť pri úsporách energií a zabezpečiť aj súvisiace služby,“ doplnila Krivá zo SSE. Randuška z MET Slovakia je presvedčený, že okrem mena a histórie dodávateľa, spoľahlivosti dodávok a referencií dodávateľa by mal zákazník vedieť aj portfólio predaného plynu.

Lákavá ponuka nemusí byť výhodná

Západoslovenskí energetici upozorňujú, že lákavá ponuka, ktorá sľubuje nižšiu ceny energií, nemusí pre zákazníka nakoniec znamenať, že bude aj výhodná. „V skutočnosti môže totiž ísť o ročnú úsporu len niekoľkých eur,“ uviedla Dobošová, podľa ktorej je dôležité všímať si hlavne poplatky za predčasné ukončenie zmluvy alebo dobu viazanosti. „Trh sa neustále mení a dlhá doba viazanosti môže zákazníka zbytočne pripraviť o možnosť zmeniť svoje rozhodnutie bez sankcií. Zároveň by si mal zákazník podrobne prečítať aj obchodné podmienky. Ak chce svoje rozhodnutie zmeniť, má zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od podpisu bez akýchkoľvek sankcií alebo poplatkov,“ dodala. Podľa Randušku by odberateľ mal pri zmene dodávateľa nástojiť na tom, aby cena za dodávku plynu bola v štruktúre, akú požadoval. „Častokrát sa stáva, že ponúknutá cena sa javí ako najnižšia, no vo finále je k nej potrebné pripočítať ďalšie poplatky,“ konštatoval Randuška.

Pomoc od dodávateľov

Hádam každý dodávateľ je pri zmene dodávateľa ochotný pomôcť, ako sa najviac dá. „Zmena je jednoduchá, všetky potrebné úkony vybaví nový dodávateľ na základe podpisu zmluvy a plnomocenstva. Je to administratívna záležitosť, žiadne potrubie sa nevymieňa,“ uviedol konateľ spoločnosti innogy Slovensko Miroslav Kulla. „Zákazníkovi vieme samozrejme pomôcť aj s výberom správnej tarify a produktov, s pripojením nového odberu, s výberom správneho ističa a podobne. Navyše vieme definovať oblasti, ktoré môžu byť príčinou vysokých výdavkov, a ponúknuť zákazníkovi riešenie šité na mieru,“ dodala Danihelová z VSE. „Vybavíme celú komunikáciu s pôvodným dodávateľom a tiež distribučnou spoločnosťou. To znamená, výpoveď zmluvy a tiež celý proces zmeny dodávateľa. Všetko je pre klienta veľmi jednoduché a pohodlné, nemusí sa obávať žiadneho prerušenia elektriny či zmeny merača,“ doplnila Krivá od stredoslovenských energetikov. „O všetky náležitosti sa postaráme a celý postup zákazníkovi vysvetlíme,“ dodal Šebesta z SPP. Plný servis pri zmene dodávateľa sľubuje aj firma MET Slovakia. „Zabezpečujeme celý proces zmeny dodávateľa. Zároveň poskytujeme poradenstvo pri nastavení parametrov ročnej predpokladanej spotreby, prípadne denného maximálneho množstva. Na základe skúseností hľadáme najlepší možný variant a spolu s analytikou zákazníckých dát podporujeme našich zákazníkov v rozhodovacích procesoch,“ povedal Randuška.

Neustále problémy s podomovým predajom

Rady pre zákazníkov:

  • Overte si totožnosť osoby, ktorá sa s vami skontaktuje.
  • Neponáhľajte sa. Požiadajte o čas na zváženie ponuky a využite ho na overenie informácií a zodpovedanie vašich prípadných otázok.
  • Ponuku žiadajte predložiť písomne, najlepšie na hlavičkovom papieri spoločnosti. Dobre si prečítajte obchodné podmienky a nezabudnite ani na malé písmenká a texty pod čiarou.
  • Nenechajte sa zlákať zdanlivo výhodnou cenou. Predloženú ponuku si dôkladne prečítajte. Preverte si všetky produkty, služby, jednotlivé zložky ceny, poplatky, obchodné podmienky. Overte si, či v zmluve nie sú zohľadnené aj ďalšie poplatky za uzatvorenie alebo sankcie za predčasné ukončenie zmluvy.
  • Dajte si pozor na skryté poplatky. Pri posúdení cenovej ponuky sa pred podpisom novej zmluvy obráťte aj na svojho súčasného dodávateľa.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní od dátumu jej podpisu.

zdroj: SPP

Väčšina dodávateľov využíva pri získavaní nových odberateľov podomový predaj. Ide síce o legálny a legitímny spôsob, ale dlhodobo problematický. Nie je mesiac, aby sa nás neobrátil náš sklamaný čitateľ, ktorý sa stal obeťou podvodu či zavádzania zo strany neseriózneho podomového predajcu. Dodávatelia sa s takýmito predajcami snažia neustále bojovať. „Pri externom predaji využívame aplikáciu na podporu predaja, ktorá je priamo napojená na naše systémy. Táto technológia umožňuje kvalitnejšie a profesionálnejšie komunikovať so zákazníkmi a maximálne eliminuje možnosť podvodu tým, že zákazník ponuku fyzicky podpisuje,“ uviedla Dobošová. „Naša firma využíva pri predaji plynu a elektriny externých obchodných zástupcov zásadne tak, aby zákazník bol o všetkom informovaný transparentne, pravdivo a férovo. Máme viacero kontrolných mechanizmov, ktoré zabezpečujú, že zákazníci, ktorí s nami vstúpia do zmluvného vzťahu, sa vyhnú akýmkoľvek nekalým obchodným praktikám. Kvalitu predaja pravidelne kontrolujeme a vyhodnocujeme,“ dodal Šebesta z SPP.

Prešli na svojich expertov

Neblahé skúsenosti s podomovým predajom mali aj východoslovenskí energetici. Spoločnosti innogy Slovakia a Východoslovenská energetika sa preto rozhodli, že už využívať podomový predaj nebudú. „Zákazníka môže navštíviť náš innogy Expert vo vopred dohodnutom čase,“ dodal Kulla. Podľa Krivej od stredoslovenských energetikov sa situácia s podomovým predajom a jeho kvalitou ani po niekoľkých rokoch nezlepšila. „Evidujeme desiatky až stovky prípadov mesačne, kedy sú pri podomovom predaji naši zákazníci zavádzaní alebo priamo oklamaní podomovým predajcom. Vo veľkej miere je podomový predaj založený na zavádzaní klientov a to hlavne tých najzraniteľnejších. SSE nevyužíva externé spoločnosti pre podomový predaj a nevystavuje svojich klientov, ani potenciálnych, rizikám ich nekvality,“ dodala Krivá.

Kde ich nájdeme?

Ak sa odberateľ rozhodne zmeniť dodávateľa a vyberie si nového stačí ho navštíviť buď osobne, osloviť ho cez jeho internetovú stránku, zavolať mu, respektíve počkať si na správneho a poctivého podomového predajcu. „Všetky nasledujúce kroky v procese zmeny dodávateľa urobí nový dodávateľ,“ uzavrela Dobošová.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame