Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektromer merač múdry elektrina spotreba
Ilustračné foto siemens.sk
8. novembra 2013 9:38 OstatnéŠpeciál od vEnergetike.skSITA

ŠPECIÁL: Múdre elektromery odberateľov zrejme potešia

Inteligentný merací systém by mal v konečnom dôsledku priniesť výhody pre všetkých účastníkov trhu. Pre zákazníkov sa otvára priestor na úsporu a korigovanie spotreby elektriny, a to na základe relevantných údajov o stave spotreby.

Niektorí odberatelia môžu od budúceho roka očakávať návštevu elektrikárov z distribučnej spoločnosti. Netreba sa ich však zľaknúť. Určite neprídu kvôli vášmu nedoplatku za elektrinu a už vôbec nie s preplatkom. S najväčšou pravdepodobnosťou vám prídu namontovať nový, krajší ale hlavne šikovnejší elektromer. Ten by mal nahradiť váš starý, menej inteligentný elektromer plný pavučiny. Inštalácia takzvaných inteligentných meracích systémov (IMS) sa dotkne domácností s väčšou spotrebou elektriny a malých a stredných podnikateľov. Inteligentný merací systém umožní zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe elektriny. Ide o elektronický systém, ktorý je schopný merať spotrebu energie a pridávať k tomu viac informácií ako konvenčné meradlo, a ktorý je schopný vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej formy elektronickej komunikácie. Pri správnom zaobchádzaní s novými údajmi by mala spotrebiteľa na samom konci potešiť nižšia faktúra za elektrinu.

Namontovaniu múdreho elektromeru sa žiadny spotrebiteľ elektriny, ktorý splní stanovené podmienky, nevyhne. Budú musieť byť k elektrikárom z distribučnej spoločnosti ústretoví. Tí si totiž svoju prácu budú robiť na základe legislatívy, ktorú vydalo ministerstvo hospodárstva. K inštalovaniu IMS nás tak trochu donútila legislatíva prijatá v Bruseli ešte pred vyše štyrmi rokmi.

Nie všetci budú mať inteligentné elektromery

Počas nasledujúcich šiestich rokoch je v pláne nainštalovať 600 tisíc inteligentných meradiel. Nové elektromery by mali potešiť 120 tisíc podnikateľských subjektov a organizácií a 480 tisíc domácností. Distribučky budú montovať IMS zákazníkom pripojeným na nízku úroveň napätia s ročnou spotrebou najmenej štyri megawatthodiny elektriny. Inteligentné meradlá sa budú postupne inštalovať koncovým odberateľom podľa veľkosti ich ročnej spotreby. Konečným cieľom je zaviesť inteligentné meracie systémy pre minimálne 80 % všetkých odberateľov elektriny pripojených na regionálnu alebo miestnu distribučnú sústavu na nízkej napäťovej úrovni.

To je plán inštalovania múdrych elektromerov, ktorý schválila súčasná vláda. Viacerí odborníci však nad týmto plánom nechápavo krútia hlavami. Nechápu, prečo vláda neschválila plošnú inštaláciu IMS, teda pre všetky odberné miesta. Odborníci totiž tvrdia, že iba čiastočná výmena inteligentných elektromerov je nelogická a ekonomicky nevýhodná, keďže distribučné spoločnosti budú musieť paralelne prevádzkovať aj inteligentný merací systém aj starý analógový.

Inštalované inteligentné meradlá budú mať základné a dodatočné funkcie:

Základné funkcie:

– dvojsmerná komunikácia

– zobrazenie informácie o stave spotreby

– uzol opakovania

– meranie spotreby a udalostí (manipulácia s meradlom, výpadky)

– šifrovanie komunikácie

Doplnkové funkcie:

– možnosť pre diaľkové pripojenie/odpojenie

– podpora možnosti zobrazovania meraných veličín na domácom displeji odberateľa elektriny

– schopnosť merania priebehu zaťaženia

– predplatné/úverové služby

– programové vybavenie na diaľkovú konfiguráciu

Zdroj: analýza ÚRSO

Distribučky s tým majú skúsenosti

Distribučné spoločnosti skúsenosti s inteligentnými meradlami už majú. Napríklad Východoslovenská distribučná (VSD) začala s inštaláciou obdobných meradiel u odberateľov už v roku 2005. V súčasnosti tak vďaka novej technológii monitoruje približne 57 % spotrebovanej elektriny. „V otázke inteligentného merania má naša spoločnosť v súčasnosti kompletne vybavených odberateľov na vysokých a veľmi vysokých napäťových sieťach,“ uviedla hovorkyňa VSD Andrea Danihelová. Tak východniari ako aj stredoslováci zo spoločnosti SSE-Distribúcia sa už dlhšie pripravujú na inštaláciu múdrych elektromerov aj pre zákazníkov napojených na nízke napätie. „Spustili sme pilotný projekt na nízkonapäťovej sieti pre približne 120 odberov. Na tejto vzorke skúmame najmä zmenu správania domácnosti, keď budú dostávať informácie o ich spotrebe častejšie,“ dodala hovorkyňa SSE-Distribúcia Jana Bolibruchová.

Inteligentné meracie systémy prinesú výhody

Inteligentný merací systém by mal v konečnom dôsledku priniesť výhody pre všetkých účastníkov trhu. Pre zákazníkov sa otvára priestor na úsporu a korigovanie spotreby elektriny, a to na základe relevantných údajov o stave spotreby. Dodávatelia elektriny môžu od IMS podľa A. Danihelovej očakávať nové príležitosti pri vytváraní cenovo výhodných balíkov pre zákazníkov, optimalizáciu pohľadávok, detailnejšie podklady pre fakturáciu, a teda zníženie nákladov na obslužné kanály v komunikácii so zákazníkmi. „V neposlednom rade to znamená aj väčšiu flexibilitu pri zmene dodávateľa,“ dodáva. Distribútori očakávajú hlavne prínosy z detailnejších informácií elektrických ale aj iných parametrov, ktoré získajú z konkrétnych odberných miest, rýchlejšiu identifikáciu výpadkov, ktorá sa okrem iného premietne aj v eliminácii zbytočných výjazdov k údajným výpadkom. „IMS môžu otvoriť nové možnosti pri znižovaní výdavkov na údržbu a odstraňovanie porúch,“ spresňuje A. Danihelová.

Zákazníci budú mať do budúcna po nainštalovaní inteligentného meracieho systému ešte jednu výhodu. Na trhu s elektronikou sa budú môcť poobzerať po takzvaných smart produktoch – smart chladničky, práčky, umývačky riadu, či inteligentné domové systémy. Tieto produkty umožnia spotrebiteľom ušetriť na elektrine ešte viac. „Avšak trh je v tejto oblasti ešte veľmi obmedzený a v horizonte niekoľkých najbližších rokov sa to z nášho pohľadu výrazne nezmení,“ konštatuje A. Danihelová.

Prínosy plynúce zo zavedenia IMS:

1. Presné informácie o spotrebe zákazníka, na základe ktorých je možné:

– znížiť spotrebu elektriny

– presnejšie plánovať distribúciu elektriny

– presnejšie vyhodnocovať výpadky siete, čierne odbery

– fakturovať na základe presnej spotreby bez odhadov

– ponúknuť zákazníkovi produkt „šitý na mieru“

– spresniť výpočet odchýlok siete elektrickej energie

2. Možnosť vykonávať aktivity na diaľku:

– odpočty

– odpojenia

– zmena tarify

3. Nové funkčnosti, ktoré dnes nie je možné využívať:

– obmedzenie dodávky elektriny na miesto odpojenia

– možnosť využívať viac taríf ako dnes

Zdroj: analýza firmy Accenture pre Združenie dodávateľov elektriny

Kto to všetko zaplatí?

Inštalácia inteligentných elektromerov nebude samozrejme zadarmo. Podľa analýzy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR by mali celkové náklady pri inštalovaní inteligentného systému pre 600 tisíc odberných miest počas ôsmich rokov (2013-2020) dosiahnuť zhruba 90 miliónov eur. Z toho investičné náklady na merače, komunikačnú infraštruktúru, web portál, úložisko dát a systém vyhodnocovania dát predstavujú 68 miliónov eur a 22 miliónov eur prevádzkové náklady.

K dispozícii je aj analýza firmy Accenture, ktorá ju vypracovala pre Združenie dodávateľov elektriny, a ktorá hovorí o objeme nákladov pri inštalovaní inteligentného systému pre všetkých 2,4 milióna odberných miest pripojených na nízkonapäťovú sieť. Podľa nej so zavedením inteligentných meračov pre všetky odberné miesta sú spojené investičné a operatívne náklady spolu vo výške takmer 219 miliónov eur. Analýza firmy Accenture počíta počas najbližších ôsmich rokov s investíciami do zariadení (150 mil. eur), do informačných systémov (16 mil. eur), s dodatočnými investíciami do IT systémov (0,9 mil. eur), s komunikačnými nákladmi (10,8 mil. eur) s nákladmi na prevádzku IT (15 mil. eur) a s nákladmi na údržbu (26 mil. eur).

Najprv sa hovorilo, že všetky náklady bude znášať distribučná spoločnosť, a spotrebitelia nebudú musieť siahnuť kvôli novým elektromerom hlbšie do vrecka. Do definitívnej vyhlášky ministerstva hospodárstva, ktorá stanovuje podmienky a plán inštalácie IMS, sa však dostalo aj toto ustanovenie: „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zohľadní náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie. Súčasne sa regulačnému úradu odporúča zabezpečiť rámec regulačných princípov tak, aby sa minimalizovali dopady na ceny pre koncových odberateľov.“ Ako to teda bude s platením za inštaláciu inteligentného meracieho systému? Tak to zatiaľ nie je jasné ani distribučným spoločnostiam. „Náklady na IMS majú byť podľa legislatívy kompenzované, keďže k reálnemu nasadeniu IMS ešte len príde, tak táto kompenzácia bude zrejme predmetom ďalších diskusií,“ hovorí J. Bolibruchová. „Náklady na inštaláciu IMS majú znášať podľa ministerstva hospodárstva distribučné spoločnosti, avšak regulačný úrad má akceptovať pri štandardnom procese cenotvorby za distribúciu elektriny aj náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku týchto zariadení,“ dodáva A. Danihelová.

Ilustračné foto
enterpriseirregulars.com
Oproti štandardným nákladom distribučnej spoločnosti vynakladaným do dnes plošne používaných systémov merania bude náklad na inteligentné meracie systémy približne dvoj až trojnásobne vyšší. „Do celkovej ceny systému je nutné, samozrejme, zarátať aj náklad na nové IT technológie spracúvajúce všetky dáta, ktoré IMS bude poskytovať, čo je oproti dodnes používanému systému nová položka ako aj zvýšené náklady na prevádzku meracích systémov,“ upozornila A. Danihelová.

Náklady versus úspory

Okrem nákladov by však inteligentný merací systém mal priniesť aj úspory. Regulačný úrad počíta s tým, že nainštalovanie všetkých plánovaných 600 tisíc inteligentných meradiel v roku 2020 prinesie úsporu v objeme takmer 22 miliónov eur. Najviac z tejto úspory by si mali ukrojiť koncoví odberatelia, a to viac ako 15 miliónov eur. Tí by mali zarobiť najmä v položkách presun spotreby (5,6 mil. eur), odchýlky (5 mil. eur) a pri spotrebe elektriny (3,6 mil. eur). Distribučné spoločnosti ušetria hlavne na obchodných stratách (1,2 mil. eur) či na odpočtoch (1,2 mil. eur). Celkovo by mali distribučky ušetriť 3,6 miliónov eur. Dodávatelia elektriny zarobia najmä na obchodných stratách (1,8 mil. eur), celkovo však necelých 3 miliónov eur.

Základné pojmy:

Inteligentná sieť (IS) resp. Smart Grid:

predstavuje zdokonalenú energetickú distribučnú / prenosovú sústavu s prvkami inteligentného merania, monitoringu, riadiacich systémov a s možnosťou obojsmernej digitálnej komunikácie medzi niektorými účastníkmi trhu s elektrinou. Inteligentná sieť sa ale taktiež spája s elektromobilitou, vo väzbe na potenciálne uskladnenie elektriny, spätnú dodávku elektriny do sústavy a s vysokou mierou diverzifikácie výroby. Inteligentná sieť môže byť nadstavbou Inteligentného meracieho systému.

Inteligentný merací systém (IMS) resp. Smart Metering:

predstavuje elektronický systém, ktorý je schopný merať spotrebu energie a pridávať k tomu viac informácií než konvenčné meradlo a ktorý je schopný vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej formy elektronickej komunikácie. Inteligentný merací systém by mal v konečnom dôsledku vytvoriť možnosť poskytnúť koncovému spotrebiteľovi dáta o jeho spotrebe v danom čase a v dostatočnom obsahu a kvalite tak, aby mohol byť schopný svojím cieleným konaním svoju spotrebu efektívne riadiť (znižovať, t.j. usporiť).

Zdroj: VSD

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame