Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Energetika všeobecne
Ilustračné foto
31. januára 2018 12:46 Energetika všeobecneAktuality od vEnergetike.skvEnergetike.sk

ŠPECIÁL: Energetici a ich očakávania

Ako vidia rok 2018 manažéri energetických spoločností?

Manažérov najväčších energetických spoločností pôsobiace na Slovensku sme sa opýtali dve jednoduché otázky:

  1. Čo očakávate v tomto roku v slovenskej a svetovej energetike?
  2. Čo podľa vás by mala neodkladne v energetike vyriešiť slovenská vláda v tomto roku?

Prinášame vám ich odpovede:

Generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA Martin Bartošovič:

1) V slovenskej energetike budeme nadväzovať na rok 2017, veľké a zásadné zmeny v sektore nie je možné očakávať. V svetovej resp. európskej energetike, bude pokračovať trend rozvíjania tzv. zelenej energie na úkor tradičných zdrojov a ďalej sa bude v zmysle stratégie EÚ pokračovať v snahe budovať tzv. nízkouhlíkovú ekonomiku. Čo sa týka nášho segmentu energetického biznisu, ktorému sa bezprostredne venujeme, budeme sledovať ako sa bude vyvíjať projekt North Stream II. Vývoj tohto projektu do budúcnosti môže mať dopad na väčšie alebo menšie potreby skladovacích kapacít pre zemný plyn v strednej Európe a samozrejme dopad na prepravu plynu cez susednú Ukrajinu, ako aj možné prekreslenie mapy aktívne využívaných ciest na dopravu plynu v Európe. Zaujímavé bude sledovať aj snahy Ukrajiny na zvyšovanie domácej ťažby plynu a jej snahu znižovať závislosť na dovoze plynu zo zahraničia.

2) Slovenský sektor energetiky je pomerne stabilizovaný a teda nie je možné hovoriť o neodkladných opatreniach. Z dlhodobého hľadiska je z pohľadu našej spoločnosti kľúčová skôr zmena vnímania dôležitosti zemného plynu v rámci energetického mixu. Zemný plyn predstavuje ekologický a ekonomicky výhodný zdroj energie, ktoré má potenciál vhodne dopĺňať obnoviteľné zdroje, aj keď v súčasnosti sú podporované skôr iné, alternatívne palivá.

Riaditeľ právneho odboru a kontroly zastupujúci riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa spoločnosti Transpetrol Matej Poriez:

1) Sektor energetiky má v SR svoje významné postavenie v rámci národného hospodárstva, ktoré si vďaka hospodárskej a energetickej politike stále posilňuje. Cieľom spoločnosti Transpetrol a. s. , ako prevádzkovateľa slovenského ropovodného systému, je poskytovanie kvalitnej služby prepravy a skladovania ropy pre slovenské hospodárstvo a ostatných obchodných partnerov bez narušenia ekologickej stability, ohrozenia bezpečnosti a zdravia ľudí. Napĺňanie tohto cieľa bude spojené s využívaním najmodernejších technických a technologických riešení, zvyšovaním environmentálnej bezpečnosti systému zefektívňovaním prevádzky, či zdokonaľovaním riadiaceho a informačného systému ropovodu. Rovnako sa však chceme zamerať aj na využitie všetkých možnosti na zvýšenie objemu prepravy ropy prostredníctvom ropovodu Družba.

2) V súčasnosti je aktuálny proces dobudovania projektu Energetickej únie EÚ s dôrazom na oblasť energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti. Veľmi významnou oblasťou je ďalšie posilňovanie energetickej bezpečnosti v regióne prostredníctvom podpory projektov energetickej infraštruktúry (vrátane ropovodnej), ktoré budú zároveň znamenať aj vyššiu efektivitu a posilnenie energetickej bezpečnosti a diverzifikácie dodávok do krajiny.

Generálny riaditeľ Stredoslovenskej energetiky Zdeněk Schraml:

1) Vývoj na medzinárodnom energetickom trhu je veľmi previazaný s rastom svetovej ekonomiky a aj politickým vývojom. V súvislosti s predikovaným 3,7 % rastom svetovej ekonomiky je preto možné očakávať mierne zvýšenie spotreby energie na globálnej úrovni. Rastúci trend spotreby energie bude naďalej podporovaný dopytom zo strany silných východoázijských ekonomík a rozvojových krajín. V slovenskej energetike možno očakávať „prečistenie“ trhu v prospech zdravej konkurencie a koncového spotrebiteľa. Napredovať na trhu budú nielen inovatívne firmy, ale hlavne stabilné, schopné dobre riadiť svoje riziká s ohľadom na možné pohyby cien. Vyššie ceny energií budú vytvárať tlak zo strany zákazníkov na optimalizáciu spotreby a identifikáciu energetických úspor. Na trhu je cítiť zvyšujúci sa záujem  o elektromobilitu. Jej prudší rast si môže v najbližších rokoch vynútiť väčšie investície do distribučných sústav.

2) Tohto roku očakávame, že môže dôjsť ku zmene systému podpory výroby elektriny z OZE a prenastaveniu tarify za prevádzkovanie systému v prospech energeticky náročných podnikov. Momentálny systém podpory považujeme nielen na úrovni skupiny SSE, ale aj na celoslovenskej úrovni, za deficitný, neudržateľný a nesystémový. Toto je nevyhnutnosť nielen pre elektroenergetické podniky, ale aj spotrebiteľov elektriny, hlavne podnikov zameraných na export. Tiež by mali byť stanovené priority v prospech zvyšovania energetickej bezpečnosti, vrátane stability sústavy a posilnenia problémových cezhraničných profilov na trhu s elektrinou v súlade so stratégiou Energetickej únie. Stále je tu otvorená otázka novelizácie zákona o regulácii s cieľom zvýšiť stabilitu podnikateľského prostredia v energetike.

Odpovede ďalších energetických spoločností doplníme hneď po ich zaslaní.

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame