Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektrina SEPS
Ilustračné foto SEPS
13. februára 2015 12:26 OstatnéŠpeciál od vEnergetike.skSITA

ŠPECIÁL: Boj s nechcenými tokmi elektriny pokračuje

Slovenská elektrizačná prenosová sústava evidovala v druhej polovici minulého roka nárast neplánovaných tokov elektriny. Vďaka prijatým opatreniam však black-out prevádzkovateľ prenosovej sústavy nezaznamenal.

Písal sa rok 2011, kedy Japonsko postihla havária v jadrovej elektrárni Fukušima. Následne niektoré jadrové veľmoci začali prehodnocovať svoje ďalšie pôsobenie v jadrovej energetike. Medzi prvými krajinami, ktoré sa aj pre japonskú udalosť rozhodli postupne odstaviť svoje jadrové elektrárne a utlmiť rozvoj mierového využívania jadra patrilo Nemecko. To sa začalo orientovať na výrobu elektriny aj prostredníctvom obnoviteľných zdrojov. Nemci začali na trh dodávať elektrinu vyrobenú vo veterných elektrárňach. Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Slovenska sa nemecké rozhodnutie nebude priamo dotýkať, opak je pravdou. Naša elektrizačná prenosová sústava odvtedy musí čeliť nárastu neplánovaných tokov elektriny.

Problém nabral na intenzite

Neplánované toky elektriny vznikajú aj pre cezhraničné transakcie uzavreté v rámci spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny. Nemci a Rakúšania totiž pri obchodnej výmene, ktorú si medzi sebou dohodnú, prenášajú veľkú časť elektrickej energie cez susediace štáty z dôvodu špecifík, resp. nedostatočnosti internej prenosovej infraštruktúry. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ktorá má na starosti prevádzkovanie našej prenosovej sústavy, zaznamenala obdobie, keď sa zvýšené neplánované toky elektriny objavovali menej často. Podľa slov vedúceho odboru komunikácie SEPS Norberta Deáka sa však situácia postupne vracia k pôvodnému nepriaznivému stavu a naša prenosová sústava je opäť zaťažovaná neplánovanými tokmi. „Slovenská prenosová sústava ako súčasť prepojenej celoeurópskej sústavy znáša časť dôsledkov z neplánovaných tokov elektriny. Ich častejší výskyt pozorujeme od začiatku druhého polroku 2014, pričom situácia od začiatku tohto roku sa nezlepšuje,“ uviedol Deák.

Náklady na opatrenia

Odklon od jadrovej energetiky vyjde Nemecko draho

Ústup od jadra môže stáť Nemecko až bilión eur

Český prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť ČEPS, nedávno informoval, že opatrenia proti neplánovaným tokom elektriny z Nemecka ho minulý rok stáli vyše dvoch miliónov eur. Náš prevádzkovateľ prenosovej sústavy náklady spojené s týmto problém nevyčíslil. „Opatrenia, ktoré vykonávame na ochranu prenosovej sústavy, sú spojené s nákladmi, ktoré objektívne nie je možné presne vyčísliť. Zmeny v zapojení prenosovej sústavy, ktoré v súvislosti so zvýšenými neplánovanými tokmi elektriny vykonávame, majú dopad na celú elektrizačnú sústavu, no najmä na časť sústavy na východe Slovenska, a tak je dosť problematické stanoviť presnú výšku nákladov,“ vysvetlil Deák. Podľa neho je problém aj v tom, že neexistuje jednotná metodika vyčíslenia dopadov tohto javu v komplikovanej topológii prepojenej európskej sústavy.

Pomohli by nové vedenia

Najlepším opatrením, ako bojovať s neplánovanými tokmi elektriny, by bola výstavba nových vedení a to najmä v Nemecku. Prenosová sústava je totiž dimenzovaná na potreby prenosu elektriny k spotrebiteľom s určitými parametrami. Ak sa však rozsah obchodných tokov dostáva na hranicu prípustných tolerancií, je potrebné vytvoriť pre tieto toky priestor formou výstavby nových vedení. Výstavba nových vedení je však podľa Deáka v súčasnosti veľmi komplikovaná a v každom jednotlivom prípade naráža na veľké množstvo prekážok. „Dôsledkom tohto nerovnomerného vývoja obchodných objemov a technických možností sa dostávame do stavu, že dostupná infraštruktúra prenosových sústav limituje medzinárodný obchod s elektrinou. Nerešpektovaním limitov dochádza k neplánovaným tokom,“ upozornil Deák, podľa ktorého za posledných 30 rokov sa objem medzinárodných výmen elektriny zväčšil niekoľkonásobne, čomu však rozvoj jednotlivých prenosových sústav zďaleka nezodpovedá.

Firmy prevádzkujúce jadrové elektrárne v Nemecku žiadajú nemalé odškodné za nútené odstavovanie reaktorov

Nemecký E.ON chce odškodnenie za odstávku atómiek

Problémová nemecko-rakúska zóna

Okrem technických opatrení, ktoré SEPS vykonáva vždy keď je to potrebné, spolupracuje s ostatnými prevádzkovateľmi prenosových sústav pôsobiacich v regióne V4 na vyvíjaní tlaku na zmenu v súčasnosti zavedenej spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny. Prevádzkovatelia ju chcú dostať do podoby rešpektujúcej obmedzenia jednotlivých prenosových sústav, ktoré túto spoločnú zónu tvoria. „Naše kroky a argumentácia prebieha najmä na pôde združenia prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E. Tu je však potrebná dohoda všetkých zúčastnených, a teda aj prevádzkovateľov nemeckých prenosových sústav a rakúskej prenosovej sústavy, čo je samozrejme problém,“ doplnil Deák.

Black-out zatiaľ nehrozil

Problémy s neplánovanými tokmi elektriny môžu vyústiť až do úplného výpadku elektriny v sieti – veľkej poruche typu black-out. „Takáto porucha je vždy dôsledkom rozsiahlych zlyhaní a určité riziko vo veľkom prepojenom elektroenergetickom systéme existuje,“ upozorňuje SEPS. Spoločnosť však aj napriek niekoľkoročným problémom s neplánovanými tokmi zatiaľ poruchu typu black-out nezaznamenala.

Pomáhajú semafóry

Na rozdiel od Nemcov plánuje Veľká Británia jadrovú energiu dotovať

Cenu elektriny vyrobenej v atómke v Británii budú garantovať

Náš prevádzkovateľ prenosovej sústavy má nastavené určité limity u prvkov tvoriacich elektroenergetické technológie a ich dodržiavanie je neustále monitorované sofistikovanými systémami. Monitoring prebieha v riadiacich informačných systémoch, ktoré každú anomáliu vyhodnocujú a upozorňujú obsluhy na potenciálne hrozby. „Okrem toho sú vytvorené aj vyrozumievacie nástroje v rámci celej prepojenej sústavy, ktoré sú prístupné v jednotlivých dispečingoch prenosových sústav. Ich súčasťou sú aj jednoduché semafory, ktoré zmenou svetla na mapke problémami dotknutej prenosovej sústavy signalizujú susedom, že sa deje niečo, čo by mohlo viesť k poruche. Tieto semafory na spoločnej mape oblasti vidia všetky dispečingy,“ dodal Deák. Okrem toho má náš prevádzkovateľ prenosovej sústavy pripravený systém oboznamovania všetkých dotknutých subjektov s uvedením stručných informácií o problémoch, ktoré sa v prenosovej sústave vyskytli. „Takto sú dispečeri susedných prenosových sústav upozornení, že bude možno potrebné pomáhať ohrozenému susedovi,“ uzavrel Deák.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame