Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Peniaze
Ilustračné foto. pixabay.com
23. novembra 2015 12:15 OstatnéŠpeciál od vEnergetike.skSITA

ŠPECIÁL: Boj s energetickou chudobou už táto vláda nevyhrá

Koncepcia boja proti energetickej chudobe bude aktualizovaná a predložená vláde do konca roka 2016. Boj s energetickou chudobou tak čaká už novú vládu.

Energie tvoria nemalú položku rodinných rozpočtov. Niektorí Slováci sa dokonca dostali do situácie, že trpia takzvanou energetickou chudobou. Skupina obyvateľov s nízkymi príjmami si jednoducho nemôže v dnešnej dobe dovoliť taký „luxus“, ako je kúpa elektriny, plynu či tepla. Ich neľahkú situáciu mala vyriešiť koncepcia boja proti energetickej chudobe. Aj napriek tomu, že súčasný vládny kabinet sa raz rozprával o energetickej chudobe, boj s ňou však už ponechala na ďalšiu vládu. Či kvôli tomu, aby mohla naďalej „garantovať“ nízke ceny energií nielen pre chudobných, ale aj pre bohatých Slovákov, alebo pre zložitosť danej témy, nech si už odpovie každý sám.

Viac ako ročné ticho

O energetickej chudobe je ticho už viac ako rok. Vláda v júni minulého roka síce rokovala o koncepcii boja s energetickou chudobou, pre nezhody však neprijala definitívne stanovisko v tejto veci. Stihla iba vytvoriť pracovná skupinu, ktorá má pripraviť konkrétne kroky v boji s energetickou chudobou v legislatívnej podobe. Nezhody sa týkali najmä toho, či sa má energetická chudoba na Slovensku riešiť prostredníctvom zavedenia špeciálnej tarify cien energií pre sociálne slabších spoluobčanov, alebo poskytnutím sociálnej dávky. Zavedenie špeciálnej tarify obhajoval najmä Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO), ktorý je strojcom prvej koncepcie boja s energetickou chudobou. Stretlo sa to však v pripomienkovom konaní s relatívne silnou vlnou kritiky najmä od dodávateľov energií. Tí upozorňovali predovšetkým práve na to, že energetickú chudobu by mal riešiť štát cez svoju sociálnu politiku. Regulačný úrad návrh v pripomienkovom konaní obhajoval tým, že ochrana spotrebiteľov pred energetickou chudobou musí byť postavená na previazaní sociálnej a energetickej politiky štátu. Pre úplnosť treba dodať, že energetická chudoba sa začala po prvýkrát riešiť práve počas vládnutia súčasného kabinetu.

Boj s chudobou čaká novú vládu

To, že pracovná skupina reálne existuje a pracuje nám potvrdil samotný regulátor. „Pracovná komisia zriadená na Ministerstve hospodárstva SR na základe rozhodnutia vlády funguje a na jej činnosti sa podieľa aj ÚRSO,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták. To, na čom sa pracovná skupina dohodla sa oboznámi až nová vláda. „Keď budú z činnosti pracovnej komisie prvé výstupy a materiály, určite budeme verejnosť informovať. Koncepcia bude aktualizovaná a predložená vláde podľa zákona o regulácii do konca roka 2016,“ konštatoval Lupták.

Chce to rozumný systém

Podľa analytika z Inštitútu pre energetickú bezpečnosť Petra Marčana je škodou, že vláda sa zatiaľ v príprave opatrení na boj s energetickou chudobou zásadným spôsobom nepohla ďalej. Cielené opatrenia zamerané na domácnosti ohrozené energetickou chudobou sú totiž podľa neho rozumnejšie, ako napríklad na budúci rok avizované plošné znižovanie cien plynu pre domácnosti. „Plošné znižovanie dotuje ceny plynu aj príjmovo silným domácnostiam, pričom štát stojí peniaze. Navyše v tejto situácii budú diskriminované domácnosti, ktoré plyn nevyužívajú, ale napríklad kúria elektrinou, tuhým palivom, alebo sú vykurované prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom. Rozumný systém opatrení na boj s energetickou chudobou by neadresné dotácie a diskimináciu významnej časti odberateľov vyriešili,“ myslí si Marčan.

Energetici s pripomienkami neskončili

Energetická chudoba znamená ťažkosť alebo neschopnosť udržať v príbytku vhodné teplotné podmienky, ako aj ťažkosť alebo neschopnosť mať k dispozícii za primeranú cenu iné základné energetické služby. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa za príjemnú teplotu v obývacej izbe považuje 21 °C a v ostatných miestnostiach 18 °C. Najzraniteľnejšie sociálne skupiny sú práve skupiny s nízkymi príjmami. Sem patria osoby staršie ako 65 rokov, osamelí rodičia, nezamestnaní alebo osoby poberajúce sociálne dávky.

Najväčší dodávatelia energií, ktorí patrili medzi najaktívnejších pri pripomienkovaní pôvodnej verzie koncepcie boja s energetickou chudobou, majú naďalej svoj pohľad na vec. Podľa hovorkyne Východoslovenskej energetiky Andrey Danihelovej, energetická chudoba je kros-sektorálny problém. Nemôže tak byť adresovaný a riešený len prostredníctvom energetiky, nakoľko opatrenia v energetike, bez súvzťažnosti s inými štátnymi politikami a koncepciami, by vyvolal krížové dotácie, diskriminácie, a v konečnom dôsledku buď zvýšenie koncových cien, alebo zníženie odvodov do štátneho rozpočtu skrz negatívny finančný dopad na výsledky energetických firiem. „Je nevyhnutné prepojiť koncepciu energetickej chudoby s už existujúcimi politikami. Najmä s koncepciou sociálnej politiky štátu, koncepciou energetickej efektívnosti, a inštaláciou inteligentných meracích systémov na Slovensku,“ dodala Danihelová.

Do boja s predplatnými elektromermi

Východoslovenskí energetici sa nebránia tomu, že by boli energetické spoločnosti zapojené do boja proti energetickej chudoby. Svoj priestor vidia vo vytváraní vhodných technických opatrení a odbornej pomoci. „V praxi to znamená najmä využívanie takzvaných predplatených elektromerov. Skrz predplatené elektromery je možné spojiť opatrenia sociálnej politiky a energetickej politiky. Jednoznačnou pridanou hodnotou takého opatrenia je aj vytvorenie spoluzodpovednosti adresáta opatrenia, čo by malo byť základom akejkoľvek funkčnej schémy. Akékoľvek opatrenie je účinné iba vtedy, ak jeho adresát je ochotný sa na ňom spolupodieľať,“ myslí si Danihelová.

Sociálne tarify chudobu nevyriešia

Energetici z VSE však odmietajú, aby sa na boji podieľali ako financujúce subjekty. „Využívanie sociálnych taríf považujeme oproti vyššie uvedenému za nevyhovujúce opatrenie najmä z dôvodu, že nemotivujú adresátov, aby sa správali efektívne, čo činí celú schému neefektívnou. Navyše sa tým zavádzajú krížové dotácie, čo znamená negatívny dopad na koncové ceny, alebo na štátny rozpočet,“ upozornila Danihelová. Podľa nej by sa taktiež nemali v rámci boja s energetickou chudobou prijímať opatrenia, ktoré zviažu energetikom ruky pri prerušovaní dodávok energií spotrebiteľom, ktorí si voči nim neplatia svoje záväzky. „Opatrenia vedúce k nemožnosti prerušenia podľa nášho názoru absolútne nepredstavujú riešenie problému, ale iba jeho odsúvanie. Generovaný dlh sa „nestratí“ tým, že odberateľ bude ďalej odoberať energiu, ale bude sa akumulovať, a bude predstavovať uviaznuté náklady v celom systéme,“ dodala Danihelová s tým, že zámer sledovaný týmto opatrením sa dá dosiahnuť takisto predplatenými elektromermi.

Boj cez energetickú efektívnosť

Čo navrhoval regulátor pôvodne?

Podľa prvotnej koncepcie by sa mohla energetická chudoba na Slovensku riešiť vytvorením špeciálnych taríf dodávateľmi energií. Regulačný úrad by mohol vyhláškou stanoviť špeciálne tarify za distribúciu energií a zakázať prerušenie distribúcie elektriny, plynu a tepla pre „energeticky chudobných“ odberateľov. Energetická chudoba na Slovensku by sa mohla riešiť aj vytvorením inštitútu takzvaného verejného dodávateľa, ktorý by zabezpečoval dodávky energií pre odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.

Jana Bolibruchová zo Stredoslovenskej energetiky upozorňuje v rámci boja s energetickou chudobou na pozíciu Európskej komisie v tejto otázke. „Tá jednoznačne tvrdí, že energetická politika by nemala nahrádzať sociálnu politiku štátu. Je preto potrebné, aby daná problematika bola previazaná na sociálnu politiku štátu tak, aby bola adresnejšia a vedela presnejšie identifikovať tých odberateľov, ktorí sú postihnutí energetickou chudobou,“ dodala hovorkyňa stredoslovenských energetikov Bolibruchová. Namiesto špeciálnych taríf vidia Stredoslováci väčšiu príležitosť v boji proti energetickej chudobe cez zlepšenie energetickej efektívnosti. „Zavedenie energeticky úsporných metód môže vyžadovať určité formy prvotných investícií, avšak malo by za následok dlhodobé vyriešenie situácie energeticky chudobných odberateľov. Docielilo by sa tým systémové riešenie, ktoré umožní domácnostiam znížiť svoju spotrebu, a tým aj náklady na energie,“ doplnila Bolibruchová. Po implementovaní opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti, ako je napríklad výmena okien, zatepľovanie či výmena spotrebičov, sa podľa nej podiel energií domácnostiam zníži natoľko, že nebudú následne považovaní za energeticky chudobných.

KDH chce do parlamentu predložiť svoj spôsob boja proti energetickej chudobe. Ako chcú oni bojovať si môžete prečítať tu: Kresťanskí demokrati chcú riešiť v pléne energetickú chudobu

Nie cez cenovú reguláciu

To, že by sa energetická chudoba nemala riešiť cez cenovú reguláciu, ale cez sociálny program štátnych inštitúcií, sú presvedčení v Západoslovenskej energetike. „Opatrenia v rámci riešení energetickej chudoby by mali byť vykonateľné tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužívaniu,“ uviedla hovorkyňa západoslovenských energetikov Michaela Dobošová. Plynári sú zatiaľ vo vyjadreniach k otázkam boja s energetickou chudobou opatrní. Chcú však byť v tejto veci nápomocní. „Sme pripravení poskytnúť súčinnosť a spolupracovať na riešení problému energetickej chudoby,“ uzavrel hovorca Slovenského plynárenského priemyslu Michal Holeš.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame