Zmeny pri spaľovaní kvalitného dreva v parlamente neprešli

16. júna 2016 11:54
SITA

Opoziční poslanci Ján Budaj, Anna Zemanová, Martin Fecko a Martin Klus chceli zmenou novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií a vysoko účinnej kombinovanej výroby zákaz dotovania a spaľovania dreva v biomasových zariadeniach.

Národná rada SR NR
Národná rada SR. SITA

Opozičným poslancom sa nepodarilo presadiť zákaz spaľovania kvalitného dreva za účelom výroby elektriny či tepla. Poslanci Národnej rady SR nepodporili opozičný návrh poslancov Jána Budaja, Anny Zemanovej, Martina Fecka a Martina Klusa, ktorí chceli zmenou novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby zákaz dotovania a spaľovania dreva v biomasových zariadeniach. Výnimku by dostalo len drevo pochádzajúce z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Za návrh hlasovalo 61 poslancov, proti bolo osem poslancov a 69 sa zdržalo.

Spomínaní poslanci navrhovali v zákone o podpore obnoviteľných zdrojov spresniť definíciu biomasy. “Súčasná platná právna úprava má na základe skúseností dokázateľne negatívny vplyv na životné prostredie. Ide o čoraz viditeľnejšie odlesňovanie zalesnených plôch, ale aj brehových porastov, či dokonca alejí a vetrolamov, s cieľom čerpať čo najviac dotácií,“ uviedli poslanci, ktorí zdôrazňujú, že na Slovensku v novom tisícročí už ubudlo 760 kilometrov štvorcových lesov a v súčasnosti sa vyťažia takmer štyri milióny metrov kubických dreva na energetické účely.

Opoziční poslanci sa odvolávali aj na zistenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten po vykonaní viacerých kontrol zistil, že v niektorých energetických zariadeniach spaľujúcich biomasu sa spaľovalo na výrobu elektriny a tepla iba kvalitné drevo. “Tieto skúsenosti potvrdzujú, že nie je možné zabezpečiť efektívnu kontrolu kvality spaľovaného dreva a takisto predchádzajúce návrhy zamerané na dodržiavanie kvality spaľovaného dreva neriešili súčasnú situáciu, kedy kapacity existujúcich spaľovní výrazne prekračujú množstvo disponibilného dreva triedy VI. a odpadov z drevospracujúceho priemyslu,“ konštatovali poslanci.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?