Slovnaft opäť dáva šancu mladým ľuďom na zamestnanie

3. marca 2015 14:58
Autor: Slovnaft

– ročný platený program je určený čerstvým absolventom vysokých škôl a univerzít, alebo absolventom s maximálne ročnou praxou

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Slovnaft

– po skončení programu GROWWW môžu jeho absolventi získať trvalé pracovné miesto v Skupine SLOVNAFT

– Skupina SLOVNAFT plánuje prijať mladých ľudí celkovo na 44 pracovných miest

Skupina SLOVNAFT ponúka aj tento rok absolventom vysokých škôl a univerzít možnosť zamestnania v jednej z najväčších slovenských spoločností. Prostredníctvom absolventského programu GROWWW prijme 44 mladých ľudí vo svojich spoločnostiach Slovnaft a Slovnaft Montáže a opravy. Záujemcovia môžu posielať svoje žiadosti na adresu growww2015@slovnaft.sk najneskôr do 8. apríla 2015.

Program GROWWW2015 ponúka príležitosť čerstvým absolventom vysokých škôl a univerzít alebo absolventom s maximálne ročnou praxou, ktorí sú orientovaní na výsledky, vedia pracovať v tíme a chcú sa rozvíjať a využívať svoju kreativitu v dynamickom prostredí Skupiny SLOVNAFT. Počas rok trvajúceho programu získa jeho účastník širší prehľad o fungovaní spoločností Slovnaft v rámci Skupiny MOL, ktorý je výborným odrazovým mostíkom pre ďalšiu úspešnú kariéru.

„Podpora talentovaných mladých ľudí patrí k najdôležitejším prioritám Skupiny SLOVNAFT. Chceme dať príležitosť osobného aj kariérneho rastu absolventom viacerých odborov – od chemikov, informatikov až po ekonómov. O úspešnosti programu GROWWW počas jeho posledných ôsmich ročníkov svedčí aj vysoký záujem uchádzačov, vlani sa k nám prihlásilo viac ako 850 mladých záujemcov o prácu,“ uviedla Erika Burianová, riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti Slovnaft.

Slovnaft v aktuálnom ročníku ponúka absolventom prácu v oblasti rafinérskej výroby, pri predaji hotových produktov, financií, informatiky a ďalších oblastí. Spoločnosť plánuje prijať mladých ľudí celkovo na 44 pracovných miest.

Výberový proces do programu sa skladá z rôznych hodnotiacich nástrojov, ako napríklad on-line jazykové a osobnostné testy alebo osobné pohovory. Absolventom, ktorí v tomto náročnom výberovom procese obstoja najlepšie, ponúkne Slovnaft pozíciu v ročnom programe GROWWW2015. Úspešné absolvovanie programu môže viesť k ponuke trvalého pracovného miesta.

Viac informácií o programe, spôsobe registrácie a obsadzovaných pozíciách sa nachádza na stránke www.slovnaft.sk/growww a na https://www.linkedin.com/company/mol-group.

Od roku 2007 sa v Slovnafte do programu GROWWW zapojilo takmer 250 absolventov, absolútna väčšina z nich zostala v spoločnosti pracovať aj po uplynutí ročného absolventského programu.

O Skupine SLOVNAFT

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.Čo si o tom myslíte?