Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu čakajú stámiliónové investície

31. marca 2017 13:15
SITA

Najviac investícií pôjde na výstavbu a rekonštrukciu vnútroštátnych elektrických vedení.

Elektrické vedenie elektrina seps
Ilustračné foto. SEPS

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) plánuje do rozvoja prenosovej sústavy v najbližších desiatich rokoch investovať 694,4 milióna eur. Ročne by tak mala štátne firma preinvestovať necelých 70 miliónov eur. „Investície pôjdu na zabezpečenie nevyhnutného zvyšovania existujúcich kapacít a na nevyhnutnú modernizáciu hlavných častí prenosovej sústavy,“ uviedol prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo svojom pláne rozvoja.

Najviac na vnútroštátne vedenia

SEPS plánuje najviac preinvestovať na výstavbu a rekonštrukciu vnútroštátnych elektrických vedení (36 %). Nasledujú investície do kombinovaných zemných lán (25 %) a do obchodných systémov (16 %). Prevádzkovateľ prenosovej sústavy plánuje aj investície do výstavby cezhraničných elektrických vedení, či do výstavby a rekonštrukcií elektrických staníc, do ICT systémov a do ekologických stavieb.

Vedenia s Maďarskom

Spoločnosť SEPS má desať spoločných cezhraničných prenosových vedení so susediacimi prevádzkovateľmi prenosových sústav, s výnimkou  Rakúska. Najviac očakávanými cezhraničnými projektmi, ktoré SEPS plánuje realizovať, sú projekty výstavby prenosových vedení do Maďarska. Ide o dve 400 kilovoltové vedenia Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka. Slovenský a maďarský prevádzkovatelia prenosových sústav začiatkom marca už podpísali zmluvu o výstavbe týchto vedení. Celkové predpokladané náklady na výstavbu vedení spolu s vyvolanými úpravami v koncových rozvodniach sa odhadujú na približne 80 miliónov eur, náklady za slovenskú stranu budú zhruba 60 mil. eur. Vedenia by mali byť postavené na konci roka 2020.

Kontakty s Ukrajinou

S ostatnými susediacimi krajinami SEPS v súčasnosti neplánuje posilnenie cezhraničných profilov. O zhruba sedem až osem rokov by však mala spoločne s českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy rekonštruovať vedenie Varín-Nošovice. Slovenskému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sa podarilo nadviazať kontakt aj s ukrajinskou stranou. Do budúcna by totiž bola potrebná rekonštrukcia vedenia Veľké Kapušany – Mukačevo. „Tento cezhraničný profil predstavuje často úzke miesto pri cezhraničných prenosoch elektriny a spôsobuje prevádzkové problémy s riadením. Je reálny predpoklad, že spolupráca bude v priebehu nasledujúcich mesiacoch konkretizovaná formou zmluvy o spolupráci,“ konštatoval slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy.

S Rakúskom bez vedenia

Zdá sa, že Slovensko aj naďalej zostane neprepojené elektrickou sieťou jedine s Rakúskom. „Rokovania s rakúskym prevádzkovateľom prenosovej sústavy v súčasnosti neprebiehajú, nakoľko sa ani v dlhodobom horizonte neuvažuje so vzájomným prepojením Slovenska a Rakúska,“ uzavrela spoločnosť SEPS.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?