Na Slovensku bola vlani situácia v energetike bezpečná

30. mája 2017 13:32
SITA

Slovensko je stále takmer na 90 % závislé na dovoze primárnych energetických zdrojov.

Energetika všeobecne
pixabay.com Ilustračné foto

Situácia v oblasti energetiky bola v minulom roku na Slovensku bezpečná. Konštatuje sa to v Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) nezaznamenalo žiadne významné odchýlky v dodávkach ropy, zemného plynu, jadrového paliva či uhlia. „Taktiež nenastalo prerušenie zásobovania konečnými energiami, ako sú elektrina, teplo a pohonné hmoty,“ uvádza sa v správe.

Závislé Slovensko

Slovensko je stále takmer na 90 % závislé na dovoze primárnych energetických zdrojov. Na sto percent sme závislí od dovozu jadrového paliva, na 98 % od dovozu zemného plynu, na 99 % od dovozu ropy a na 68 % od dovozu uhlia. Medzi primárne energetické zdroje Slovenska možno zaradiť vodnú energiu, hnedé uhlie a biomasu.

Ropu a plyn dovážame najmä z Ruskej federácie. Domáca ťažba týchto strategických surovín je minimálna a očakáva sa trend jej postupného znižovania až do doťaženia zásob. Domáca ťažba hnedého uhlia a lignitu v súčasnosti vykrýva 75 – 80 % domácej spotreby tejto suroviny. Čierne uhlie sa na území Slovenska neťaží, preto sa celý potrebný objem dováža.

Núdzové zásoby

Slovensko v súčasnosti udržiava núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na 95,12 dní aktuálne podľa priemerného denného čistého dovozu. Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov boli v minulom roku udržiavané na vyššej ako požadovanej úrovni. Celkové núdzové zásoby predstavujú približne 816 tisíc ton. Z toho 69 % bolo vo forme ropy a 31 % vo forme ropných výrobkov.

Nové bioplynky

V minulom roku boli na Slovensku z nových zdrojov uvedené do prevádzky menšie bioplynové stanice. Vďaka zatepľovaniu budov pokračoval trend znižovania spotreby tepla. „Prevádzka prenosovej sústavy prebiehala v minulom roku v štandardnom režime bez porúch významného charakteru,“ konštatuje sa v správe.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?