Slovensko už nepredsedá Rade guvernérov MAAE

21. septembra 2015 13:12

Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková v pondelok ukončila svoje ročné predsedníctvo.

ÚJD Marta Žiaková
Predsedníčka ÚJD Marta Žiaková (v pravo) a generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Yukiya Amano. ÚJD

Slovensko už nepredsedá Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) Marta Žiaková totiž v pondelok ukončila svoje ročné predsedníctvo.

„Medzi kľúčové úspechy slovenského predsedníctva v Rade guvernérov MAAE možno označiť prijatie rozpočtu agentúry na roky 2016 až 2017, prijatie mechanizmu na získanie mimorozpočtových prostriedkov na zastrešovanie aktivít agentúry, vznik Banky nízko-obohateného uránu v Kazachstane, a predovšetkým odsúhlasenie zastrešenia implementácie technických opatrení vyplývajúcich z finálnej dohody k Iránskemu jadrovému programu,“ informovala hovorkyňa ÚJD Zuzana Hosťovecká.

Rada guvernérov je 35-členný riadiaci orgán MAAE, špecializovanej agentúry systému OSN, ktorá je považovaná za svetové centrum spolupráce v jadrovej oblasti s cieľom podporovať bezpečné a mierové využívanie jadrových technológií. Prostredníctvom svojho verifikačného systému zabezpečuje overenie, že jadrové prevádzky a materiály sú používané výhradne na mierové účely, čím sa zamedzuje ich zneužitiu na vojenské ciele.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?