Slovensko spojí trh s elektrinou aj s Poľskom a Rumunskom

31. januára 2013 0:00

Slovensko, Česká republika a Maďarsko spoja svoje trhy s elektrickou energiou aj s Poľskom a Rumunskom. Tieto krajiny sa tak zaradia do projektu spájania trhov s elektrinou, tzv. Market Coupling. „Zástupcovia českých, slovenských, maďarských, poľských a rumunských národných regulačných orgánov, prevádzkovateľov prenosových sústav a operátorov trhov s elektrinou sa dohodli na začatí spolupráce s cieľom analyzovať a pripraviť sa na integráciu denných trhov s elektrinou piatich krajín. Strany sa dohodli na začatí spoločného projektu, ktorý posúdi možné varianty a vyberie najvhodnejšiu a najefektívnejšiu formu integrácie trhov,“ informoval slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Elektrické vedenie elektrina
Ilustračné foto SITA/AP

Projekt Market Coupling je výhodný najmä pre účastnikov trhu s elektrinou. Prispieva k vyššej likvidite trhu s elektrinou. Obchodníkom s elektrinou by mala vďaka tomuto projektu odpadnúť potreba rezervovať si a nakupovať cezhraničné prenosové kapacity medzi krajinami. Medzi Slovenskom a Českom funguje Market Coupling už od roku 2009, Maďarsko sa pripojilo v minulom roku. Organizátormi projektu sú prevádzkovatelia prenosových sústav a energetické regulačné úrady v jednotlivých krajinách.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?