Slovensko ešte má zásoby plynu a ropy

15. mája 2016 16:05
SITA

Spoločnosť Nafta vyťažila 85,6 milióna metrov kubických zemného plynu, 9,6 tisíc ton ropy a 2,4 tisíc ton gazolínu.

Ropa Gbely
Aj keď z pohľadu objemu Slovensko nepatrí k ropným veľmociam, tradícia ťažby ropy na našom území má už storočnú tradíciu. Za začiatok ropného priemyslu na území Slovenska sa považuje 13. január 1914, kedy vtedajšie Rakúsko-Uhorsko začalo vôbec po prvý raz priemyselne ťažiť ropu. Začiatku ťažby predchádzal objav Jána Medlena. gbely.sk

Spoločnosť Nafta, ktorá je slovenským lídrom v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov, vyťažila v minulom roku 85,6 milióna metrov kubických zemného plynu, 9,6 tisíc ton ropy a 2,4 tisíc ton gazolínu. Rok predtým pritom firma vyťažila 90 miliónov metrov kubických plynu a 9 tisíc ton ropy. Podnik sleduje trend postupného poklesu vyťažených objemov. „Tento trend sa snažíme spomaliť intenzívnymi prieskumnými aktivitami, ložiskovo-inžinierskym riadením a zefektívňovaním ťažby. Príspevkom k predlžovaniu ťažby uhľovodíkov na Slovensku je aj dostavba Zberného plynového strediska Záhorská Ves, ktoré bolo uvedené do prevádzky v druhom polroku minulého roka,“ uviedla spoločnosť.

Ťažba uhľovodíkov na Slovensku má viac ako storočnú históriu. Na slovenskom území boli počas tohto obdobia objavené ložiská s celkovým objemom viac ako 25 miliárd metrov kubických geologických zásob zemného plynu. Taktiež sa našlo 3,7 milióna ton ropy a takmer 0,4 milióna ton gazolínu. Objavené ložiská sú sústredené najmä v Záhorskej nížine, hlavne v okolí miest Malacky a Gbely a na Východoslovenskej nížine.

Slovenská vláda v minuloročnej správe o bezpečnosti Slovenska upozornila, že naša krajina už onedlho zostane bez vlastnej ťažby ropy. “Domáca ťažba ropy je v porovnaní so spotrebou takmer zanedbateľná. Navyše sa očakáva trend jej postupného znižovania až do doťaženia zásob zhruba na úrovni roku 2020,” uvádza sa vo vládnej správe.

Krátky film Stručná história ťažby a skladovania uhľovodíkov na Slovensku si môžete pozrieť tu:

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?