Slovenskí tajní sa zrejme zaujímali o Mochovce

26. júna 2016 11:51
SITA

Priebežne bol monitorovaný stav významného projektu v oblasti energetiky. Zisťovali sa príčiny oneskorenia termínu dokončenia projektu a pravdepodobného prekročenia rozpočtu.

Atómová elektráreň Mochovce SE
Atómová elektráreň Mochovce. SE

Energetika patrila v minulom roku medzi oblasti, o ktoré sa zaujímala Slovenská informačná služba (SIS). Ako uviedli slovenskí tajní vo svojej správe o činnosti za minulý rok, priebežne bol monitorovaný stav významného projektu v oblasti energetiky. „V súvislosti s projektom sme odstúpili externým príjemcom informácie o stave a príčinách nedostatkov realizácie projektu a o rizikách z toho vyplývajúcich, týkajúcich sa najmä oneskorenia termínu dokončenia projektu a pravdepodobného prekročenia rozpočtu,“ uviedla SIS.

O aký projekt ide, tajná organizácia nekonkretizovala. V ostatných rokoch sa však viackrát predlžoval a predražoval projekt dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce, pričom podľa medializovaných informácií nie je vylúčené, že sa projekt znova predraží.

Ukrajina a plyn

V rámci energetiky si slovenskí tajní taktiež posvietili na možné ohrozenia dodávok energetických surovín. SIS analyzovala stabilitu dodávok a zásoby plynu na Ukrajine vo väzbe na tranzit do Európy. „Napriek taktike krátenia dodávok plynu pre európskych odberateľov zo strany spoločnosti Gazprom počnúc septembrom 2014 pokračovali reverzné dodávky na Ukrajinu. Začiatkom marca 2015 bol preto Gazprom nútený od tejto taktiky upustiť,“ uviedli tajní, ktorí konštatovali, že spustenie reverzných dodávok plynu zo Slovenska na Ukrajinu zásadným spôsobom znížilo dovtedajšiu závislosť Ukrajiny na dodávkach plynu z Ruska. SIS v minulom roku analyzovala problematiku ukrajinského energetického sektora vrátane spoľahlivosti distribučných trás energonosičov cez územie Ukrajiny.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?