Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
SE
Ilustračné foto. SE, a.s.
29. septembra 2015 10:00 ElektrinaAktuality od SESITA

Slovenské elektrárne: Energia pre prírodu v Tatrách

Defibrilátory pre život, energetické audity pre chaty a 20. Výročie Správy TANAP.

• Nové defibrilátory pre Beliansku Jaskyňu a vysokohorské chaty nadväzujú na minuloročné úspešné využitie defibrilátorov v Tatrách, ktoré Slovenské Elektrárne zabezpečili v spolupráci s Asociáciou horských záchranárov a Horskou záchrannou službou

• 1600 živočíchov vrátených do Tatier v rámci projektu zachovania

• Energetický audit pre vysokohorskú chatu

Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny ENEL, dnes odovzdali ďalších päť automatických externých defibrilátorov na záchranu ľudského života v Tatrách. Spoločnosť zároveň predstavila projekt energetického auditu pre Chatu Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. Nadviazala tak na projekty ekologizácie vysokohorských chát, vďaka ktorým dnes chaty šetria tatranské ovzdušie od 15 ton CO2 ročne. Pri príležitosti 20. Výročia Správy TANAP bola pokrstená kniha „Príroda Tatier“.

V spolupráci so Správou TANAP, Asociáciou horských záchranárov, Horskou záchrannou službou a Klubom Slovenských Turistov, zhodnotili predstavitelia Slovenských elektrární výsledky projektov, ktoré spoločne realizovali v rámci ochrany ľudského života v Tatrách, podpory biodiverzity, a ekologizácie vysokohorských chát. Projekty sú postupne a dlhodobo rozvíjané ako súčasť CSR programu Energia pre krajinu – Energia pre prírodu.

Defibrilátory

Popri ochrane prírody je prirodzenou súčasťou aktivít partnerov aj ochrana ľudského života v horách. Vo Vysokých Tatrách, na Chate pri Zelenom plese zachránil koncom júla život človeka práve defibrilátor darovaný v rámci programu Energia pre krajinu. Horská záchranná služba, ktorá ročne rieši až 40 srdcových zlyhaní, potvrdila, že po prvom výboji sa obnovili životné funkcie pacienta, začal spontánne dýchať a bol pri vedomí. Zoznam chát (Chata pri Zelenom Plese, Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi, Žiarska chata) a Záchranná služba Východ z Gelnice, ktorým Slovenské elektrárne zabezpečili defibrilátory v minulom roku, bol dnes rozšírený o ďalších päť užívateľov.

Vďaka finančnej podpore spoločnosti môžu prvú pomoc pri zlyhaní srdca poskytnúť aj Chata pod Soliskom a Zamkovského chata vo Vysokých Tatrách, Chata pod Chlebom v Malej Fatre, Chata M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách a Správa Belianskej jaskyne.

Automatizovaný externý defibrilátor môžu pritom použiť aj laici, keďže po zapnutí prístroj sám povedie záchrancu hlasovými inštrukciami. Prístroj slúži tak k liečbe pacientov so srdcovou zástavou, ako aj k zaisteniu funkcie monitorovania srdcovej činnosti. Jeho obsluha je jednoduchá a bezpečná. Po defibrilácii môže začať srdce opäť normálne pracovať.

EKOLOGIZÁCIA CHÁT A ENERGETICKÝ AUDIT

V úzkej spolupráci s Klubom slovenských turistov zrealizovali alebo podporili Slovenské elektrárne ekologizáciu už piatich vysokohorských chát, vďaka ktorej zabezpečujú svoju prevádzku čistou zelenou elektrinou. V roku 2016 nadviažu Slovenské elektrárne na projekt rozvoja chát poskytnutím pilotného energetického auditu Chaty M. R. Štefánika. Ten na základe analýzy umožní identifikovať potenciálne energetické úspory a navrhne najlepší spôsob ich realizácie. V prípade úspechu tohto pilotného projektu sú Slovenské elektrárne pripravené v budúcom roku realizovať v tatranských chatách ďalšie tri energetické audity. „Úspory energií šetria životné prostredie a znižujú náklady. Investícia do nich je ideálnym spôsobom, ako môže energetická firma chatárom pomáhať,“ hovorí Michele Bologna, riaditeľ úseku komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární.

Do roku 2015 vybudovali na Téryho chate ostrovnú fotovoltickú elektráreň, ktorej inštalovaný výkon je 9kWp s úsporou až 6 ton CO2. Na Chate pri Zelenom plese revitalizovali malú vodnú elektráreň, vymenili starý dieselagregát za nový ekologický a chata tak dokáže ušetriť pri maximálnej výrobe až 7 ton emisií. Na Zbojnícku chatu Slovenské elektrárne premiestnili pôvodný fotovoltický systém z Téryho chaty a dokúpili akumulačné batérie. Inštalovaný výkon 1,2kW umožňuje pri priemernej ročnej výrobe 5 MWh úsporu 1,5 ton CO2. Chata pod Rysmi, v rámci celkovej rekonštrukcie, získala 10 nových FV panelov. Priemerná ročná výroba 3MWh ročne ušetrí ovzdušie o 1 tonu CO2. V tomto roku Slovenské elektrárne doplnili solárne panely na Žiarsku chatu, ktoré sú určené na predohrev TUV a vykurovanie na poschodí chaty, ako aj na predhriatie elektrických bojlerov v kúpeľniach. Na všetkých chatách bolo vymenené aj zastarané osvetlenie za LED osvetlenie.

Biodiverzita

Slovenské elektrárne v spolupráci s TANAPom pokračovali aj v roku 2015 v programe podpory biodiverzity vo Vysokých Tatrách. V rámci tohto projektu doteraz vrátili do Tatier už viac ako 1600 jedincov rôznych ohrozených zvieracích druhov. Najpopulárnejším projektom ostal monitoring rodinky Orla Krikľavého Aničky/Arnolda. Na stránkach energiaprekrajinu.sk a www.spravatanap.sk môže verejnosť každodenne sledovať jeho polohu na ceste do zimoviska, ako aj cestu spať.

V rámci aktivít na podporu biodiverzity partneri spoločne pokračujú v záchrane najvzácnejších druhov živočíchov v Tatranskom národnom parku. Naďalej prebieha monitoring kamzíka, svišťa, dravcov a vzácnych šeliem v Tatrách.

V súlade so stratégiou programu Energia pre prírodu, Slovenské elektrárne budú pokračovať v realizácii tohto programu aj v budúcom roku a napĺňať tak partnerstvo uzatvorené pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov.

20. výročie Správy TANAPu

Pri príležitosti 20.výročia založenia Správy TANAPu, dnes predstavitelia spoločnosti SE a TANAPU pokrstiili publikáciu Príroda Tatier, ktorá mapuje okrem územia TANAP aj dlhoročnú spoluprácu. Krstným otcom publikácie sa stal a dlhoročný pracovník Lesov TANAP pán Marián Šturcel.

Stručný prehľad výsledkov spolupráce

Podpora Biodiverzity

Od roku 2007

Kamzík vrchovský tatranský; Svišť vrchovský tatranský; Pstruh potočný; Sokol sťahovavý; Orol skalný a Orol krikľavý; Vlk dravý; Rys ostrovid – chránené druhy, ktorých početnosť bola v TANAPe zvýšená vďaka spolupráci so Slovenskými elektrárňami

r. 2008 – 2010 – Monitoring a ochrana kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského

Kamzík: najnižšie počty v rokoch 1991-2000: 160 ks; súčasný stav: 1389 ks

Svišť: Kritická situácia v Belianskych Tatrách, v r. 2006 – bez svišťov; Realizácia odchytu zo Západných Tatier a prenos do Belianskych Tatier: 18 ks; Početnosť v TANAPe: okolo 1000 jedincov

r. 2009 – 2010 – Monitoring a ochrana sokola sťahovavého a orla skalného; Stráženie hniezd pomocou kamery; on-line prenos do internetovej siete pre širokú verejnosť

r. 2011 – 2014 – Monitoring a zisťovanie početnosti vzácnych šeliem rys, vlk

vlk počet: 25-30 jedincov; rys počet: 10-12 jedincov

, početnosť vlka na území TANAP je približne 20-25jedincov a počet rysa ostrovida sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšil na 12-15 jedincov

r. 2013 – 2015 -Orol Arnold/Anička – Sledovanie priestorovej aktivity a ťahu orla krikľavého pomocou GPS GSM vysielača

Od roku 2010 uskutočňujú on-line prenosy, ktoré sú veľmi populárne.

r.2010-2015 on-line prenosy: svište, kamzíky, sýkorky, bociany, vtáctvo v zime

Ekologizácia chát

Chata pri Zelenom plese – obnovenie prevádzky malej vodnej elektrárne na výtoku z plesa v roku 2012. Nainštalovanie druhej turbíny do malej vodnej elektrárne v lete 2013. Nový ekologický dieselagregát. Celková maximálna priemerná ročná výroba do 10 MWh; úspora pri maximálnej výrobe 7 ton CO2

Téryho chata – osadenie 30 nových fotovoltických panelov predstavuje inštalovaný výkon 9 kWp; úspora 6 ton CO2.

Zbojnícka chata – sem bolo presunutých 18 pôvodných FV panelov z Téryho chaty. Inštalovaný výkon 1,2 kW, priemerná ročná výroba 5 MWh, umožňuje úsporu 1,5 tony CO2 ročne.

Chata pod Rysmi – v rámci generálnej rekonštrukcie získala chata 10 nových FV panelov. Priemerná ročná výroba 3MWh ročne usporí 1 tonu CO2.

Žiarska chata – Doplnenie solárnych panelov, ktoré sa využívajú na predohrev TUV a vykurovanie na poschodí chaty, ako aj na predhriatia elektrických bojlerov v kúpelniach.

Vo všetkých chatách bolo vymenené klasické osvetlenie za LED.

OCENENIA

2011 – Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR Asociácie priemyselnej ekológie a Ministerstva životného prostredia za projekt „Energetická sebestačnosť pre Téryho chatu“

2012 – Európska cena pre podnikateľov za ochranu životného prostredia – European Business Awards for the Environment (EBAE) v novovzniknutej kategórii Podnikanie a biodiverzita za projekt „Energia pre prírodu – ochrana najvzácnejších živočíšnych druhov v slovenských horách“

2012 – Cena Nadácie Pontis Via Bona v kategórii Dlhodobý pozitívny vplyv na komunitu za projekt „Dlhodobá podpora riešenia otázky bezdomovectva v Bratislave“ (spolupráca s organizáciami Depaul Slovensko, Proti prúdu a Divadlo bez domova)

2013 – Cena Európskej komisie European CSR Award – národný víťaz v kategórii veľkých spoločností s projektom „Dlhodobá podpora riešenia otázky bezdomovectva v Bratislave“ (dlhodobé partnerstvo s Depaul Slovensko)

TANAP, Tatranský národný park bol vyhlásený zákonom SNR č. 11/1948 Zb. o Tatranskom národnom parku zo dňa 18. decembra 1948 s účinnosťou od 1. januára 1949. Nariadením vlády SSR č. 12/1987 Zb. zo dňa 6. februára 1987 boli za súčasť TANAP-u vyhlásené Západné Tatry. Dňa 1. marca 2003 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 58/2003 zo dňa 5. februára 2003, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park, na základe ktorého boli upravené hranice národného parku a jeho ochranného pásma. Tatranský národný park je najstarším národným parkom na Slovensku. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom – Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Člení sa na 2 základné podcelky – Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Územie národného parku zaberá rozlohu 73 800 ha, jeho ochranné pásmo 30 703 ha. Rozprestiera sa na území Žilinského a Prešovského kraja v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok.

Krása tatranskej prírody a jej neoceniteľná hodnota bola dôvodom pre zaradenie územia národného parku v roku 1993 rozhodnutím UNESCO do siete biosférických rezervácií v rámci programu MaB (Človek a biosféra). Tatranský národný park je zaradený aj do sústavy NATURA 2000. Na území TANAP-u sa nachádza územie európskeho významu SKÚEV0307 Tatry a chránené vtáčie územie CHVÚ030 Tatry. Cieľom sústavy NATURA 2000 je udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a prirodzených typov biotopov a tým zachovanie biodiverzity na území štátov EÚ. Územie národného parku slúži okrem svojho hlavného poslania, ktorým je ochrana mimoriadnych prírodných hodnôt územia, aj pre potreby rekreácie, športu, poznávania, liečby a turistiky. Ročne navštívi národný park takmer 3,5 mil. návštevníkov, sieť turistických chodníkov má dĺžku cca 600 km.

Defibrilátor LIFEPAK 1000 je navrhnutý tak, aby ho mohol použiť prvý svedok udalosti – i osoba bez zdravotného vzdelania. Záchranári oceňujú jeho vlastnosti ako Prispôsobivosť, Intuitívne ovládanie jedným tlačidlom (druhé iba po výzve prístroja k výboju), senzor pohybu pacienta , výkon kedy dochádza k eskalácii energie až do 360, ako aj odolnosť a dobu nabíjania – za menej ako 7 sekúnd (360 J za menej ako 12 sekúnd), prevádzkové teplotné rozhranie: od -20 do +60 C stupňov Batéria bez možnosti nabíjania umožňuje vydať až 425 výbojov

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies