Slovenské domácnosti dostali na malé elektrárničky či teplárničky už 18 miliónov

25. augusta 2017 11:05
vEnergetike.sk/SITA

V projekte Zelená domácnostiam doteraz bola podporená výstavba vyše 8 200 malých elektrárničiek a teplárničiek.

OZE
Ilustračné foto vaultelectricity.com

Slovenské domácnosti dostali od štátu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) už viac ako 18 miliónov eur. Ako uviedla pre portál vEnergetike.sk generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová, v projekte Zelená domácnostiam tak doteraz bola podporená výstavba vyše 8 200 malých elektrárničiek a teplárničiek. „Každý mesiac pribúda približne 800 ukončených inštalácií. Vďaka doteraz nainštalovaným zariadeniam, ku ktorým už boli preplatené poukážky, klesli emisie oxidu uhličitého o 17 081 ton,“ dodala Gavorová.

Najviac na slnečné kolektory

Z celkového množstva preplatených poukážok sa 41 % týka slnečných kolektorov, 24 % tepelných čerpadiel, 24 % fotovoltických panelov a 11 % kotlov na biomasu. Menší počet poukážok ku kotlom na biomasu a rastúci podiel tepelných čerpadiel môže podľa SIEA naznačovať predovšetkým trend, akým sa uberajú požiadavky domácností v nových a obnovených rodinných domoch. „Tepelné čerpadlá sú totiž z hľadiska obsluhy komfortnejšie, majú nižšie prevádzkové náklady a vďaka podpore sú cenovo dostupnejšie. Kotly na biomasu sú využívané predovšetkým v oblastiach s ľahkou dostupnosťou paliva alebo ak rodinný dom nie je významne obnovený a má väčšiu spotrebu tepla, či nie je dostupná plynofikácia,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie (SIEA) Stanislav Jurikovič.

Aktuálne agentúra eviduje 280 zhotoviteľov, ktorí inštalovali zariadenia pre viac ako päť poukážok. Z celkového počtu 920 zaregistrovaných sa do projektu doposiaľ nezapojila tretina. „Zhotoviteľom, ktorí kontinuálne ponúkajú svoje služby domácnostiam, je už dnes jasné, že nestačí iba rýchlo predať a nainštalovať zariadenie, ale nutné je poskytnúť domácnostiam najmä technické poradenstvo, overiť, či spĺňajú podmienky a zabezpečiť nevyhnutnú administratívu. Novým záujemcom o poukážky preto stále pripomíname, aby bez dohody so zhotoviteľom o poukážky ani nežiadali,“ upozornil Jurikovič.

Kontrolujú domácnosti

Od spustenia projektu bolo celkom vydaných 14 130 poukážok za viac ako 31 miliónov eur. Približne štvrtinu z nich domácnosti z rôznych dôvodov nevyužili a o podporu mnohé žiadali znovu. „V prvých kolách to bola podstatne väčšia časť, pretože o poukážky žiadali aj tí, ktorí nemali vážny záujem, alebo sa neporadili vopred so zhotoviteľom a nakoniec chceli iné zariadenie, alebo inštaláciu nestihli zrealizovať v lehote platnosti poukážky. V posledných kolách už počet nevyužitých poukážok klesol,“ dodal Jurikovič.

Energetická agentúra vykonala 886 kontrol na mieste, pri ktorých sa overuje, či prostriedky domácnosti vynaložili v súlade s podmienkami projektu. „Poukážky neboli preplatené, ak sa zistilo, že bolo nainštalované iné zariadenie, alebo sa zariadenie riadne nevyužívalo. Poukážky tiež nie je možné preplatiť, ak sa zariadenie využíva v dome, kde sa vykonáva hospodárska činnosť nad povolený limit,“ doplnil Jurikovič s tým, že SIEA takto zaznamenala napríklad pokusy získať príspevok na inštaláciu malého OZE v penzióne či v kaviarni. Agentúra zistila aj prípady, kedy musela domácnosť príspevok vrátiť.

SIEA eviduje aj spory medzi zhotoviteľmi a domácnosťami. „Väčšinou v podnetoch domácnosti informovali o neúspešnej reklamácii, o nedodaných alebo zle fungujúcich zariadeniach a tiež o nedodržaní zmluvnej ceny. Stále platí, že vzťahy so zhotoviteľom si majú domácnosti upraviť v zmluve o inštalácii. V prípade sporu sa domácnosť môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu,“ uviedol Jurikovič.

Najbližšie kolo v septembri

Zelená domácnostiam má pre tento rok zverejnený harmonogram kôl v hodnote 15 miliónov eur. Najbližšie 15. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude otvorené 19. septembra 2017 o 15 hodine. Vydané budú poukážky v hodnote 2 milióny eur. V októbri SIEA vyhlási ešte dve kolá, samostatne na tepelné a samostatne na elektrické zariadenia.

Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov eur budú k dispozícii v roku 2018. Celkovo je na pilotný projekt vyčlenených 45 miliónov eur. „V súčasnosti už pripravujeme pokračovanie projektu tak, aby boli od roku 2019 v čo najvyššej miere využité zvyšné prostriedky 75 miliónov eur,“ konštatovala Gavorová.

Národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?