Slovenská pošta chce nakúpiť plyn na tri roky za viac ako 8 mil. eur

1. novembra 2017 13:44
SITA

Predmetom zákazky je podľa vyhlásenej verejnej súťaže komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu.

Plyn domácnosti plynomer
Ilustračné foto montgas.sk

Slovenská pošta, a. s., plánuje nakúpiť plyn pre všetky svoje odberné miesta na roky 2018 až 2020 predbežne za 6,75 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (8,1 mil. eur vrátane DPH). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategóriách maloodber do 641,4 megawatthodín (MWh) s ročným odpočtom a stredný odber nad uvedený objem s mesačným odpočtom, vrátane doplnkových služieb. Súčasťou rámcovej dohody s dodávateľom bude aj komunikácia s prevádzkovateľom prepravnej siete a tiež spoločnosťou zabezpečujúcou distribúciu plynu.

Víťaz vzíde z elektronickej aukcie

Lehota na predkladanie ponúk je 4. decembra, pričom musia platiť minimálne do 30. apríla budúceho roka. Slovenská pošta chce vybrať dodávateľa cez následnú elektronickú aukciu a uzavrieť s ním rámcovú dohodu na tri roky. Uchádzači majú preukázať, že v predošlých troch rokoch, teda 2014 až 2016, dosiahli v predmete zákazky celkový obrat minimálne 4 mil. eur. Súhrnný finančný objem predložených zmlúv za uvedené obdobie musí byť vo výške najmenej 3 mil. eur bez DPH, respektíve 352 MWh.

Podmienkou účasti v tendri je zároveň to, aby uchádzači zabezpečili dodávku aspoň trom firmám s odberom 40 až 50 MWh, pričom jedna dodávka musí byť pre odberateľa s minimálne sto odbernými miestami na celom území Slovenska.

Slovenská pošta, a. s. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla 1. januára 1993 a na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu sa pretransformovala 1. októbra 2004. Spoločnosť má základné imanie 214,3 mil. eur, jej akcie spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?