Slovenská firma Eustream požiadala komisiu o finančnú podporu

8. novembra 2016 15:51
SITA

Slovenský prepravca plynu požiadal Európsku komisiu o spolufinancovanie výstavby slovensko-poľského plynovodu, ako aj o grant na spolufinancovanie štúdie uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring.

Plynovod eustream Veľké Kapušany stanica
Prvá zo štyroch staníc na našom území na tranzitnom plynovode vedúcom z Ruska pri Veľkých Kapušanoch. SITA

Slovenské plynovodné projekty by mala podporiť aj Európska komisia. Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, už požiadal komisiu o spolufinancovanie výstavby slovensko-poľského plynovodu, ako aj o grant na spolufinancovanie štúdie uskutočniteľnosti pre plynovod Eastring. Slovenskú spoločnosť vlastnenú skupinou EPH a slovenským štátom podporili pri posielaní žiadosti komisii aj všetky dotknuté krajiny, čiže Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. „Obidva investičné zámery majú status projektov spoločného záujmu (PCI) pre Európsku úniu,“ informoval hovorca Eustreamu Pavol Kubík.

Pripojenie na LNG

Slovensko-poľský plynovod by mal byť postavený zhruba o tri roky. Slovensko by tak v roku 2019 malo byť plynovodne prepojené s Baltským morom. Prepravná kapacita plynovodu bude 5,7 miliardy metrov kubických ročne. Slovensko-poľský plynovod vyjde slovenskú stranu na približne 100 miliónov eur. Celková dĺžka plynovodného prepojenia je 164 kilometrov, z toho vyše 100 kilometrov sa nachádza na slovenskom území. Projekt poľsko-slovenského prepojenia je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení, ktorý spája plynárenské siete a LNG terminály naprieč strednou a východnou Európou. Projekt do budúcna umožní poľským účastníkom trhu prístup k tzv. Južnému koridoru. Slovenskí účastníci trhu zas získajú prístup k poľskému trhu vrátane zemného plynu z tamojšieho LNG terminálu.

Eastring na Balkán

Plynovod Eastring, ktorý by mal prechádzať Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom má projektovanú technickú kapacitu od 20 mld. metrov kubických v počiatočnej fáze projektu až do 40 mld. metrov kubických v konečnej fáze. Jeho dĺžka by v závislosti od rozhodnutia o trasovaní mala predstavovať od 744 do 1 015 kilometrov s potrubím s obojsmernou prevádzkou. Odhadované investičné náklady na prvú fázu projektu sú od 1,14 mld. eur do 1,52 mld. eur. Plynovod Eastring má prepojiť plynárenskú infraštruktúru západnej Európy s juhovýchodnou Európou, čím sa zásadne zvýši bezpečnosť dodávok komodity pre celý región aj vďaka prístupu k novým zdrojom zemného plynu z rozličných regiónov vrátane kaspickej oblasti, východného Stredomoria či Blízkeho východu.

Eustream je prevádzkovateľom prepravnej siete na zemný plyn v Slovenskej republike. Hlavným poslaním spoločnosti je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske trhy. Od roku 1972 Eustream prepravil takmer 2,5 bilióna metrov kubických plynu. Eustream vlastní a prevádzkuje vysokotlakový prepravný systém, ktorý pozostáva zo štyroch až piatich paralelných potrubí v celkovej dĺžke 2 332 kilometrov a štyroch kompresorových staníc s celkovým inštalovaným výkonom takmer 550 megawattov.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?