Slovenská elektrizačná sieť je pripravená na najhoršie

11. decembra 2016 14:21
SITA

Firma SEPS vykonala na sieti medzi prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Ružín a Dobšiná a košickou oceliarňou skúšku „štart z tmy“.

Vedenie elektrická energia elektrina
Ilustračné foto pixabay

Slovenská elektrizačná sieť je pripravená na prípadné výpadky energetických zdrojov. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, Východoslovenskou energetikou a firmou U.S. Steel Košice vykonala na sieti medzi prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Ružín a Dobšiná a košickou oceliarňou skúšku tzv. štart z tmy. „Vzhľadom na narastajúce riziká ohrozenia elektrizačnej sústavy sme realizovali skúšky „štart z tmy“. Skúška bola úspešná,“ informoval prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy.

Počas skúšky sa vytvoril oddelený ostrov, v ktorom boli spomínané prečerpávacie vodné elektrárne a tepelná elektráreň vo Vojanoch a ako odber bola pripojená časť výrobnej technológie v U. S. Steel Košice. Po vytvorení samostatne pracujúceho ostrova bol simulovaný výpadok vo vojanskej elektrárni, kde sa tento zdroj zreguloval na úroveň vlastnej spotreby a následne bol naštartovaný prvý blok vo vodnej elektrárni Ružín. Ten dodal napätie potrebné na štart šiesteho bloku vo Vojanoch. Po jeho naštartovaní bol zvyšovaný výkon a pripájané spotreby vo vodnej elektrárni Dobšiná a jedna valcovacia linka v U. S. Steel Košice. „Po dosiahnutí výkonu na úrovni 50 megawattov bol ostrov synchronizovaný so zvyškom elektrizačnej sústavy a pripojený k elektrizačnej sieti SR,“ dodala firma SEPS.

Skúšku ešte komplexne vyhodnotí Technická univerzita v Košiciach. „Taká rozsiahla skúška sa na Slovensku uskutočnila po dvadsiatich rokoch a vyžiadala si jedenapolročnú prípravu. Počas nej sa vykonalo aj niekoľko neúspešných skúšok, ktoré odhalili nedostatky a najmä upozornili na rozsiahle zmeny, ktoré sa udiali za posledných dvadsať rokov. Skúsenosti získané z procesu prípravy a realizácie skúšky nám pomôžu pri rozhodovaní sa o ďalších krokoch zameraných na zabezpečenie procesov potrebných pri obnove prenosovej sústavy,“ konštatoval slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?