Slovákom záleží na energetickej efektívnosti

11. februára 2013 0:00

Slovákom záleží na energetickej efektívnosti. „Slováci prikladajú energetickej efektívnosti oveľa väčšiu dôležitosť ako obyvatelia ostatných štátov Európskej únie,“ informovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Európska komisia si nechala vypracovať prieskum, na základe ktorého úspory energie považuje za prioritu pri znižovaní emisií skleníkových plynov v najbližších 30 rokoch až 44 % opýtaných Slovákov. V európskom priemere túto možnosť riešenia znižovania emisií označilo ako prvoradú len 28 % opýtaných. Najčastejšie oproti obyvateľom ostatných krajín Európskej únie si Slováci volili ako prioritu na najbližších 30 rokov aj zachytávanie a skladovanie uhlíka. „Za prioritu ju označilo 22 % opýtaných Slovákov, pričom priemer v EÚ bol 12 %,“ dodala SIEA. Najväčšie očakávania pri riešení problému s emisiami vkladajú Európania do využívania obnoviteľných zdrojov energie. „Až 70 % Európanov ich označilo ako prioritu, zo Slovákov to bolo 52 %. Na jadrovú energiu sa spolieha 44 % Európanov,“ spresnila SIEA.

Ilustračné foto
Ilustračné foto jscreationzs/FreeDigitalPhotos.net

Slováci sú aj pre znižovanie energetickej efektívnosti ochotní kúpiť nový úspornejší spotrebič. „Na otázku, či v predchádzajúcich dvoch rokoch nahradili svoje spotrebiče za úspornejšie zo všetkých opýtaných Európanov, kladne odpovedalo 54 %. Spomedzi Slovákov dalo súhlasnú odpoveď až 81 % respondentov,“ uviedla agentúra. Zvýšený záujem o úspory energie Slováci prejavili aj pri vykurovaní. „Na otázku, či nahradili v posledných dvoch rokoch vykurovací systém v domácnosti, ktorý produkoval viac emisií za systém, ktorý produkuje menej emisií, odpovedalo kladne 42 % opýtaných Slovákov, zo všetkých Európanov to bolo len 27 %,“ konštatovala SIEA.

Prieskum sa realizoval na žiadosť Európskej komisie, konkrétne Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Na Slovensku ho vykonávala spoločnosť TNS AISA Slovakia na vzorke tisíc respondentov.Čo si o tom myslíte?