Skupina MOL hľadá startupy ponúkajúce inovatívne riešenia

25. septembra 2017 12:04
Slovnaft

Vybrané startupy dostanú príležitosť zapojiť sa do maloobchodnej infraštruktúry Skupiny MOL, aby si mohli overiť v praxi svoje inovatívne riešenia.

MOL Slovnaft benzín nafta čerpacia stanica
Ilustračné foto. mol.hu

Skupina MOL zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí pre startupy s inovatívnymi riešeniami v oblasti mobility, vernostného marketingu a big data, maloobchodu, a tiež v oblastiach dodávok a distribúcie. Trojmesačný program lokalizovaný v Budapešti organizuje v spolupráci s agentúrou Design Terminal. Program je zameraný na startupy, ktorých riešenia spĺňajú jeden z cieľov Stratégie 2030 Skupiny MOL – stať sa prvou voľbou pre zákazníkov na cestách.

Skupina MOL ponúka príležitosť startupom, ktorých riešenia sa v súčasnosti nachádzajú v inkubačnej fáze. Iniciatívu realizuje v spolupráci s agentúrou Design Terminal, sídliacou v Budapešti, ktorá má v práci so startupmi praktické skúsenosti a preukázateľné úspechy.

Program sa začne v januári 2018, potrvá tri mesiace a uskutoční sa v Budapešti. Proces predkladania žiadostí bol spustený 22. septembra 2017 a je otvorený pre všetky startupy, ktoré sú pripravené otestovať svoje inovatívne riešenia (prototypy alebo minimálne realizovateľné produkty) v oblasti mobility, vernostného marketingu a big data, maloobchodných služieb, a tiež v oblastiach zasielania balíkov a distribučných systémov. Výberový proces bude mať dve fázy – online zasielanie žiadostí, po ktorom bude nasledovať výberový kemp, kde budú mať vybraní uchádzači možnosť diskutovať, prezentovať svoje riešenia, predstaviť svoje tímy a svoju víziu zástupcom Skupiny MOL a agentúry Design Terminal. Predpokladá sa, že bude vybraných 4-5 startupov, ktoré dostanú príležitosť spolupracovať priamo so Skupinou MOL – vedúcou spoločnosťou v regióne strednej a východnej Európy, a ťažiť tak z 10-miliónovej medzinárodnej zákazníckej bázy a rozsiahlej maloobchodnej siete. Účastníci programu budú mať individuálnu podporu a odborné riadenie od obchodných lídrov Skupiny MOL a širokej základne mentorov agentúry Design Terminal. Získajú tiež výrobné a kancelárske priestory. Po skončení programu môže Skupina MOL ponúknuť úspešným startupom ako potenciálnym dodávateľom inovatívnych produktov a služieb dlhodobé partnerstvo.

Skupina MOL je presvedčená, že technologický pokrok a nové návyky spotrebiteľov výrazne zmenili celé priemyselné odvetvia, najmä to, čo sme doteraz považovali za maloobchodný predaj palív. Stratégia 2030 Skupiny MOL vychádza z predpokladu, že je nutné prehodnotiť súčasný prístup, aby sme si udržali líderstvo aj po dosiahnutí vrcholu dopytu po motorových palivách. V Skupine MOL vnímame inovácie ako jeden zo spôsobov reagovania na rýchlo sa meniace potreby zákazníkov. Preto sme sa rozhodli využiť komunitu startupov a hľadať nápady, ktoré posunú spotrebiteľský zážitok na ďalšiu úroveň.

Žiadosti je možné podať do 23. októbra 2017.

 

Viac o programe nájdete na stránke Designterminal

Ak sa chcete dozvedieť viac o novej stratégii Skupiny MOL, navštívte TÚTO STRÁNKU

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?