Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
úspory energetická efektívnosť teplo
Ilustračné foto. David Castillo/FreeDigitalPhotos.net
5. augusta 2014 10:15 OstatnéPoradňa od vEnergetikeSITA

SERIÁL: Ako na zateplenie rodinného domu

Komplexným zateplením rodinného domu a vyregulovaním vykurovacej sústavy možno znížiť spotrebu tepla na vykurovanie aj o viac ako 50 %. Ako na to, čítajte v našom pravidelnom seriáli.

V predchádzajúcom dieli nášho seriálu, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, sme vám priniesli zopár rád pri príprave zatepľovania bytového domu. Teraz si povieme niečo o zatepľovaní a výmene okien v rodinných domoch. Investovanie do zníženia tepelných strát v rodinných domoch môže mať totiž výrazne pozitívny dopad na vaše rodinné výdavky, keďže náklady na vykurovanie tvoria najväčšiu položku v celoročných výdavkoch na energiu, ktorá je potrebná pri prevádzke rodinných domov. Vykurovacie náklady pritom nezávisia len od veľkosti či tvaru domu, ale aj od tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a od zdrojov tepla, typu vykurovacích zariadení, teda regulácie vykurovania a ohrevu teplej vody, technického stavu príslušných rozvodov a ich tepelnej izolácie.

Výpočet tepelných strát

Základom každého projektu obnovy by mal byť výpočet tepelných strát domu, ktorý vychádza z tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií. Nepodceňujte ho, pomôže vám určiť priority a optimalizovať rozsah obnovy. Najviac tepla v rodinných domoch zvyčajne uniká cez okná a obvodové steny. Významné sú aj úniky cez ploché strechy a nedostatočne izolované podkrovia. Podlahy na teréne a nad pivnicami prepúšťajú síce väčšinou menej tepla, ich izolácia je však dôležitá pri zabezpečení tepelnej pohody a vlastníci rodinných domov ju preto riešia častejšie.

Dobrou nápovedou pri určovaní problematických miest z pohľadu tepelných strát v rodinnom dome môžu byť zobrazenia vytvorené termovíznou kamerou. Tie totiž ukážu časti stavebných konštrukcií, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. Väčšinou ide o miesta, kde sa stretávajú rozličné konštrukcie alebo miesta, kde sú použité materiály s rozličnými tepelnotechnickými vlastnosťami pri prerušení tepelnej izolácie. Môže ísť tiež o nezateplené časti balkónových dosiek či stropu do neobytného podkrovia, nezateplené vence na úrovni stropu podlaží, preklady nad oknami alebo dverami, parapety a styky okien s obvodovou stenou. Termovíziu je možné vykonať len v zimných mesiacoch.

Čo ovplyvňuje veľkosť tepelných strát?

– tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií

– veľkosť zasklených plôch

– vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetra

– spôsob vetrania

– tvar, výška a rozmiestnenie jednotlivých miestností

– orientácia na svetové strany

– tienenie domu

Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla

Najvyššie úspory tepla v rodinnom dome sa dosiahnu celkovým zateplením a následným posúdením nastavenia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy. Zateplenie však neznamená len zateplenie obvodových stien. Hovoríme o výmene okien, zasklených stien a dverí, zateplení strechy a prípadne aj stropu nad nevykurovaným suterénom. Pri takomto komplexnom riešení možno znížiť spotrebu tepla na vykurovanie aj o viac ako 50 %. Čiastočným zateplením sa takáto výrazná úspora nedosiahne.

Základnými úspornými opatreniami v rodinnom dome teda bezpochyby sú: výmena okien, zateplenie obvodových stien a strechy, tepelná izolácia vnútorných rozvodov vykurovania a teplej vody, vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania, zabezpečenie správnej regulácie vykurovania aj ohrevu a distribúcie teplej vody a možnosť riadeného vetrania.

Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií

Nesystémová obnova domu nemusí skončiť želaným výsledkom. Často potom prekvapia vlhké steny a vznik plesní. Podobným chybám sa dá vyhnúť dodržiavaním základných pravidiel.

Nestačí len vymeniť okná?

Okná je podľa odborníkov najvhodnejšie vymeniť tesne pred zateplením obalových konštrukcií. Ak sa výmena zrealizuje bez zateplenia obalových konštrukcií, môže pri zníženej výmene vzduchu narastať relatívna vlhkosť rodinného domu. Dôsledkom je výskyt plesní v oblasti tepelných mostov. Výmena okien po zateplení nie je samozrejme vylúčená, prináša však viacero rizík. Pri dodatočnej výmene sa totiž môže poškodiť zateplovací systém a samotný styk konštrukcie okna s tepelnou izoláciou a omietkou nebude ideálne zhotovený. Výsledkom môže byť napríklad zatekanie a následne napríklad aj problémy so zárukou na stavebné práce.

Polystyrén alebo minerálna vlna?

Rozhodnutie, aký konkrétny izolačný materiál použiť, závisí od teploty a vlhkosti vzduchu v miestnostiach a od vlastností pôvodných konštrukcií, predovšetkým od vlhkosti muriva rodinného domu. Ak s vlhkosťou nie je problém, majitelia sa môžu rozhodnúť, či v kontaktných zatepľovacích systémoch uplatnia penový polystyrén alebo o niečo finančne náročnejšiu minerálnu vlnu. V prípade zvýšenej vlhkosti muriva treba najskôr odstrániť zdroj vlhkosti, vhodne murivo sanovať a až následne použiť kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou. Iným riešením môže byť niektorý z druhov odvetraných zatepľovacích systémov so sklenou alebo minerálnou vlnou. V prípade vlny je však veľmi dôležité zabezpečiť systém proti prenikaniu vlhkosti.

Je nutné zatepliť aj strechu?

Odkladanie zateplenia strechy by ste zrejme skôr či neskôr oľutovali. Dôvod je jednoduchý – výrazné tepelné rozdiely v miestnostiach pod nezateplenou strechou. V zime chlad, v lete horúco. Okrem toho sa zvyšuje vplyv tepelných mostov, s čím súvisí zvýšená kondenzácia vlhkosti a možnosť vzniku plesní. Už pri príprave projektu by ste teda mali vedieť, či plánujete zásadnejšie opravy strechy. Ideálna je však komplexná obnova rodinného domu, teda zateplenie obvodového plášťa a aj strechy s tým, že práce sa vykonajú naraz. Úniky tepla cez strechy rodinných domov totiž zvyčajne predstavujú 20 až 30 % z celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie.

Ak chcete získať nezávislý pohľad na to, aké opatrenia sa v prípade vášho rodinného domu oplatí realizovať ako prvé a ako môžete najviac usporiť, nechajte si vypracovať zjednodušený audit alebo odborné tepelnotechnické posúdenie. Sú to síce výdavky navyše, ale v porovnaní s nákladmi na obnovu rodinného domu sú minimálne a často môžu ušetriť časť realizačných nákladov.

Čo so zdrojom vykurovania

Stavebné úpravy smerujúce k úsporám energie budú mať významný vplyv aj na prevádzku vykurovacieho systému a vnútornú klímu v rodinnom dome. Keďže spotreba tepla sa po zateplení výrazne zníži, je potrebné sa pozrieť aj na výkon tepelného zdroja. Niekedy stačí upraviť rozsah regulácie, inokedy sú potrebné technické úpravy či celková rekonštrukcia. Zvážiť treba aj úpravy rozvodov vykurovacej sústavy a ich prispôsobenie novým podmienkam.

Kde získať podporu na obnovu rodinných domov

Vlastníci rodinných domov môžu v roku 2014 získať zvýhodnený úver s úrokom 1,5 % na komplexné zateplenie rodinného domu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podmienkou je, že rodinný dom bol skolaudovaný pred 31. decembrom 2001. Ide o úver so splatnosťou 20 rokov, ktorý môže pokryť maximálne 75 % z obstarávacej ceny oprávnených nákladov. Maximálny limit úveru vychádza z celkovej plochy zatepľovanej konštrukcie. Na jeden meter štvorcový je to maximálne 45 eur.

Viac informácií sa dočítate na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania.

10 KROKOV KU KVALITNEJ OBNOVE RODINNÉHO DOMU

1. Vyhľadajte pôvodnú projektovú dokumentáciu svojho rodinného domu a nepodceňujte skutočnosť, že úspešnosť a kvalita obnovy budú závisieť aj od analýzy aktuálneho technického stavu budovy.

2. Zhromaždite faktúry za energiu aspoň za posledné 3 roky. Ak si robíte vlastné priebežné sledovanie spotreby, môže sa to zísť.

3. Nájdite si špecialistu, ktorý vám vypracuje zjednodušený energetický audit alebo tepelnotechnické posúdenie. Vďaka nezávislej analýze získate informácie, do akej miery ste doteraz plytvali energiou a ktoré opatrenia vám prinesú najväčšie úspory.

4. Určite si časovú postupnosť jednotlivých stavebných zásahov, ako aj spôsob ich realizácie. Ak uvažujete aj o obnove technických zariadení, v prvom rade by sa mala znížiť energetická spotreba domu.

5. Ak už dávate robiť projekt autorizovanému projektantovi alebo architektovi, nechajte si ho vypracovať ako projekt komplexnej obnovy, i keď nebudete realizovať všetky kroky naraz.

6. Ak obnovu chcete zveriť dodávateľským firmám, nájdite si nezávislého odborníka, ideálne špecialistu na stavebný dozor, ktorý vám pomôže nastaviť podmienky pri hľadaní realizátorov a neskôr bude kontrolovať dodaný materiál i priebeh a kvalitu jednotlivých prác. Aj v prípade, že sa rozhodnete obnoviť svoj dom svojpomocne, mali by ste spolupracovať s odborníkmi aspoň pri riešení jednotlivých technických náležitostí a detailov.

7. Ak si zabezpečujete materiály samostatne, pri ich dodávke žiadajte príslušné certifikáty a protokoly o zhode a overte si možnosť ich kombinovania. Ak použijete ucelený zatepľovací systém ETICS od jedného výrobcu, máte istotu, že všetky prvky sú certifikované.

8. Zhotovujte si priebežnú fotografickú dokumentáciu, hlavne detaily kritických miest. Pri riešení prípadných nedostatkov v budúcnosti môže byť neoceniteľná.

9. Nechajte si spracovať projekt skutočného vyhotovenia, čiže projekt konečného stavu obnoveného domu so zapracovaním všetkých zmien a úprav, ktoré ste urobili počas stavby. Je to taktiež dôležitý podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

10. Pri kolaudácii budete potrebovať aj energetický certifikát, trvajte na jeho dôslednom spracovaní.

Pri zostavovaní textu sme vychádzali z materiálov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktoré boli pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou. Viac o tejto téme si môžete prečítať na týchto stránkach Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies