SEPS z vlaňajšieho zisku zatiaľ nebude vyplácať dividendy

23. mája 2013 16:30

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) zatiaľ nevyplatí z vlaňajšieho zisku žiadne dividendy. Valné zhromaždenie spoločnosti totiž vo štvrtok rozhodlo, že takmer 78,2 mil. eur z dosiahnutého zisku zostane v položke nerozdelený zisk. Firma v minulom roku pritom evidovala zisk po zdanení na úrovni 78,6 mil. eur. Slovenská elektrizačná prenosová sústava dosiahla v minulom roku tržby vo výške 450,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 25,2 mil. eur. Firma, ktorá prevádzkuje slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, zaznamenala vlani medziročný nárast čistého zisku o 37 mil. eur.

Elektrické vedenie elektrina
Ilustračné foto SITA/AP

Ako uviedol pre agentúru SITA vedúci odboru komunikácie spoločnosti SEPS Norbert Deák, na pozitívny hospodársky výsledok malo vplyv viacero faktorov. „Predovšetkým to boli vysoké výnosy z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy, ku ktorým patria výnosy z aukcií prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch a výnosy z medzinárodného kompenzačného mechanizmu za medzinárodné prenosy elektriny, ale napríklad aj výnosy z nového projektu cezhraničnej výmeny regulačnej elektriny medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav, ktorý sme spustili spoločne s českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy v marci minulého roku,“ spresnil

SEPS upozornila, že na zvýšení dosiahnutých výnosov sa nepodieľala tarifa pre domácich spotrebiteľov elektriny. „Pozitívne je, že vyššie výnosy nepochádzajú z taríf pre domácich spotrebiteľov elektriny. Nevýhodou je však to, že dosiahnuté vyššie výnosy nie sú stabilné – nemožno ich očakávať každoročne, pretože závisia od medzinárodných obchodných tokov elektriny cez našu prenosovú sústavu a aktivít na trhu s elektrinou,“ vysvetlil Deák. Nemalý podiel na mimoriadne kladnom výsledku hospodárenia mali podľa neho aj nižšie prevádzkové náklady, ako aj úspora v oblasti podporných služieb vďaka optimalizácii ich obstarávania a pozitívnemu vývoju cien na trhu. „Všetky tieto skutočnosti mali kladný vplyv na to, že výsledok hospodárenia našej spoločnosti v roku 2012 prevýšil predpoklady plánu a tiež výsledok roku 2011,“ konštatoval Deák.

SEPS vyberá poplatok za prenos, ktorý pozostáva z dvoch zložiek, a to z platby za rezervovanú kapacitu a platby za prenos elektriny. Taktiež podnik vyberá poplatky za straty elektriny pri prenose, systémové služby a prevádzkovanie systému. „Avšak iba menšia časť z nich zostáva pre SEPS. Je to z toho dôvodu, že výnosy z poplatkov za straty sú určené na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave, výnosy z poplatkov za systémové služby (okrem pokrytia nákladov na dispečerské riadenie) sú určené na nákup podporných služieb od ich dodávateľov a výnosy z poplatkov za prevádzkovanie systému sa vyplácajú prostredníctvom distribučných spoločností výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov, domáceho hnedého uhlia a malá časť je určená pre organizátora trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE,“ vysvetlil Deák.

Poplatky za prenos, ktoré slúžia na krytie prevádzkových a investičných potrieb SEPS, predstavujú len približne 3,6 % z koncovej ceny elektriny pre domácnosti. „To teda predstavuje najmenšiu časť cenového reťazca výroba, prenos, distribúcia,“ zdôraznil Deák. Obdobne je to podľa neho aj u priamo pripojených odberateľov elektriny do prenosovej sústavy, kde zložka za prenos a straty tvorí najmenšiu časť ich nákladov. „Podstatne vyššiu časť tvoria ich náklady na prevádzkovanie systému a systémové služby,“ dodal Deák. Všetky poplatky, ktoré vyberá SEPS, stanovuje regulačný úrad.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti. Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Balík 100 % akcií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy má vo svojom portfóliu Ministerstvo financií SR.Čo si o tom myslíte?