SEPS vyhlásila tender na obstaranie podporných služieb

19. septembra 2014 13:32
Autor: SEPS

Interné výberové konanie na obstaranie podporných služieb bude prebiehať v štyroch kolách, v ktorých sa budú postupne obstarávať jednotlivé druhy podporných služieb.

Elektrina seps
Ilustračné foto SEPS

Dňa 18.09.2014 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vyhlásila interné výberové konanie na obstaranie podporných služieb na rok 2015. Všetky potrebné údaje a dokumenty boli zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.sepsas.sk.

Interné výberové konanie na obstaranie podporných služieb bude prebiehať v 4 kolách, v ktorých sa budú postupne obstarávať jednotlivé druhy PpS. Ukončenie podávania ponúk do I. kola výberového konania je 13.10.2014 o 09:30 hod. V I. kole budú obstarávané podporné služby typu: Primárna regulácia činného výkonu, Terciárna regulácia činného výkonu trojminútová kladná a Terciárna regulácia činného výkonu trojminútová záporná.

Ukončenie podávania ponúk do II. kola výberového konania je 21.10.2014 o 09:30 hod. V II. kole bude obstarávaná podporná služba typu Sekundárna regulácia činného výkonu. Ukončenie podávania ponúk do III. kola výberového konania je 04.11.2014 o 09:30 hod. V III. kole budú obstarávané podporné služby typu: Terciárna regulácia činného výkonu desaťminútová záporná, Terciárna regulácia činného výkonu pätnásťminútová kladná a podporná služba Zníženie odberu.

Ukončenie podávania ponúk do IV. kola výberového konania je 13.11.2014 o 09:30 hod. V IV. kole budú obstarávané podporné služby typu: Terciárna regulácia činného výkonu desaťminútová kladná, Terciárna regulácia činného výkonu pätnásťminútová záporná a podporná služba Zvýšenie odberu.Čo si o tom myslíte?