SEPS plánuje v roku 2013 preinvestovať takmer 96 mil. eur

13. februára 2013 0:00

Objem investícií by sa tak v porovnaní s vlaňajškom mal viac ako zdvojnásobiť, keď v roku 2012 spoločnosť preinvestovala 41,6 mil. eur.

Elektrické vedenie elektrina SEPS
Ilustračné foto SITA

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) plánuje v tomto roku preinvestovať 95,9 mil. eur. Objem investícií by sa tak v porovnaní s vlaňajškom mal viac ako zdvojnásobiť, keď v roku 2012 spoločnosť preinvestovala 41,6 mil. eur. Ako informoval výkonný riaditeľ sekcie podpory riadenia SEPS Igor Gallo, investičný plán na rok 2013 je zameraný hlavne na pokračovanie a dokončenie realizácie zákaziek začatých v predchádzajúcich rokoch.

Významnou investíciou je podľa neho súbor stavieb Transformácia 400/110 kV Medzibrod. Pozostáva z rekonštrukcie transformovne 220/110 kV Medzibrod na napäťovú hladinu 400 kV, výstavby nového vedenia 2 x 400 kV pre transformovňu 400/110 kV Medzibrod a samotnej transformácie 400/110 kV v elektrickej stanici Medzibrod. „Realizáciou tohto súboru stavieb sa výrazne zvýši bezpečnosť dodávky elektriny v uzlovej oblasti Medzibrod a taktiež dôjde k výraznému zlepšeniu kvality dodávanej elektriny pre významného odberateľa elektriny Železiarne Podbrezová,“ uviedol Gallo. Na základe grantovej dohody uzatvorenej medzi SEPS a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj je projekt z časti financovaný zo zdrojov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice. Ukončenie projektu je naplánované na október 2013.

SEPS v tomto roku pokračuje aj v stavbe diaľkového riadenia elektrickej stanice Veľký Ďur. Predmetom tejto investície je komplexná rekonštrukcia elektrickej stanice Veľký Ďur aj v súvislosti s pripojením nových blokov jadrovej elektrárne Mochovce do prenosovej sústavy. Ďalšou významnou investíciou sú pokračujúce práce na diaľkovom riadení elektrickej stanice Levice, kde sa v tomto roku plánuje výmena druhého transformátora 400/110 kV. SEPS plánuje aj ďalšie investície okrem iného zamerané na zabezpečenie spoľahlivého zásobovania nových priemyselných odberov vo východoslovenskom regióne. Ďalšie investície sú naplánované na staniciach v Rimavskej Sobote a Stupave.Čo si o tom myslíte?