SEPS odmieta vyjadrenia poslanca Národnej rady SR

10. októbra 2014 15:52
Autor: SEPS

Poslanec NR SR Miroslav Beblavý uvádza akciovú spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. medzi štátnymi firmami, v ktorých malo byť poistné z poistných zmlúv upravujúcich poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú manažérmi štátnych firiem hradené zo zdrojov týchto spoločností.

Seps
Ilustračné foto/SEPS SEPS

Dnes bolo medializované stanovisko nezávislého poslanca NR SR Miroslava Beblavého, kde uvádza akciovú spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej SEPS) medzi štátnymi firmami, v ktorých malo byť poistné z poistných zmlúv upravujúcich poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú manažérmi štátnych firiem hradené zo zdrojov týchto spoločností.

SEPS dňa 31. 3. 2014 zverejnila v Centrálnom registri zmlúv zmluvu upravujúcu poistenie zodpovednosti spoločnosti a členov štatutárnych orgánov za škodu. V zmluve je definované poistné pre poistenie členov orgánov spoločnosti.

Poistné, ktoré sa vzťahuje na poistenie členov predstavenstva SEPS, bolo uhradené jednotlivými členmi predstavenstva formou zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2014, čo je možné v prípade potreby preukázať. Z tohto dôvodu považujeme spájanie spoločnosti SEPS s prípadným nezákonným konaním uvedeným v stanovisku poslanca NR SR Miroslava Beblavého za nepravdivé.

Chceme zdôrazniť, že členovia predstavenstva SEPS pri výkone svojej funkcie plne rešpektujú ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?