SEPS obstaráva podporné služby na budúci rok

21. septembra 2015 10:38
Autor: SEPS

Interné výberové konanie na obstaranie podporných služieb bude prebiehať v 4 kolách, v ktorých sa budú postupne obstarávať jednotlivé druhy podporných služieb.

Elektrické vedenie elektrina seps
Ilustračné foto SEPS

Dňa 17.09.2015 spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vyhlásila interné výberové konanie na obstaranie podporných služieb na rok 2016. Všetky potrebné údaje a dokumenty boli zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.sepsas.sk.

Interné výberové konanie na obstaranie podporných služieb bude prebiehať v 4 kolách, v ktorých sa budú postupne obstarávať jednotlivé druhy podporných služieb.

Ukončenie podávania ponúk do I. kola výberového konania je 08.10.2015 o 09:30 hod. V I. kole budú obstarávané podporné služby typu: Primárna regulácia činného výkonu, Terciárna regulácia činného výkonu trojminútová kladná a Terciárna regulácia činného výkonu trojminútová záporná.

Ukončenie podávania ponúk do II. kola výberového konania je 22.10.2015 o 09:30 hod. V II. kole bude obstarávaná podporná služba typu Sekundárna regulácia činného výkonu.

Ukončenie podávania ponúk do III. kola výberového konania je 05.11.2015 o 09:30 hod. V III. kole budú obstarávané podporné služby typu: Terciárna regulácia činného výkonu desaťminútová záporná, Terciárna regulácia činného výkonu pätnásťminútová kladná a podporná služba Zníženie odberu.

Ukončenie podávania ponúk do IV. kola výberového konania je 18.11.2015 o 09:30 hod. V IV. kole budú obstarávané podporné služby typu: Terciárna regulácia činného výkonu desaťminútová kladná, Terciárna regulácia činného výkonu pätnásťminútová záporná a podporná služba Zvýšenie odberu.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?