Ružomberské SCP si ide vyrábať zelenú elektrinu

11. novembra 2014 15:58

Celulózka uviedla do prevádzky nový regeneračný kotol za 128 miliónov eur.

Mondi SCP
Ilustračné foto Mondi SCP

Spoločnosť Mondi SCP, vlastnená medzinárodným koncernom na výrobu obalov a papiera Mondi a slovenským investično-priemyselným holdingom ECO-INVEST, uviedla do prevádzky nový regeneračný kotol. Výstavba kotla bola súčasťou investície za 128 miliónov eur, ktorá má zvýšiť výrobu elektriny a zlepšiť nákladovosť pri znižovaní dopadu na životné prostredie. Regeneračný kotol je súčasťou investície, ktorá zahŕňa novú turbínu, rozšírenú odparku a novú vápennú pec. Energetická sebestačnosť podniku vďaka tejto investícii dosiahne 100 %, pričom 94 % energií pochádza z obnoviteľných zdrojov. „Nové zariadenie prinesie lepšiu nákladovosť výrobkov vyrobených v Ružomberku, čo v dlhodobom horizonte urobí Mondi SCP konkurencieschopnejšie,“ povedal prezident Mondi Uncoated Fine Paper Peter Orisich.

Podľa slov prezidenta skupiny Mondi Davida Hathorna, nábeh nového regeneračného kotla umožní ekologicky efektívny spôsob nárastu výroby celulózy v podniku. „Kdekoľvek je to ekonomicky a environmentálne uskutočniteľné, Mondi presadzuje efektívnosť využívania zdrojov použitím inovatívnych technológií a zavádzaním neustáleho zlepšovania sa. V súlade s týmto prístupom sme sa zaviazali investovať cez 430 miliónov eur do projektov súvisiacich so zelenou energiou medzi rokmi 2011 a 2016. Nový kotol v Ružomberku je jedným z týchto projektov,“ dodal Hathorn.

Mondi SCP je najväčším integrovaným závodom na výrobu celulózy a papiera na Slovensku, s výrobnou kapacitou 560 tisíc ton nenatieraného bezdrevného papiera, 66 tisíc ton obalového papiera a 100 tisíc ton vysušenej celulózy. Ružomberské Mondi SCP patrí do obchodnej divízie Mondi Uncoated Fine Paper skupiny Mondi.Čo si o tom myslíte?