Rozhodnutie súdu o G-komponente zverejnili v zbierke zákonov

22. júla 2016 17:39
SITA

Časť vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o G-komponente tak stráca účinnosť a nemôže sa aplikovať.

Elektrina vedenie
Ilustračné foto pixabay.com

Rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS) vo veci takzvaného G-komponentu, čiže poplatku za prístup do prenosovej a distribučnej sústavy, je už zverejnené v Zbierke zákonov SR. Časť vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o G-komponente tak stráca účinnosť a nemôže sa aplikovať. Regulačný úrad je teraz zo zákona povinný uviesť vyhlášku do súladu s ústavou do šiestich mesiacov, pričom je viazaný právnym názorom ústavného súdu.

„Pre výrobcov elektriny, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, nemá od tohto dňa právny základ žiadne ďalšie vymáhanie platieb za G-komponent zo strany prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav ani sankcionovanie ich neuhradenia. Takéto konanie totiž odporuje rozhodnutiu ústavného súdu,“ uviedol advokát Pavol Poláček z advokátskej kancelárie SEMANČIN POLÁČEK, ktorý pred Ústavným súdom zastupoval skupinu poslancov podávajúcich podnet v kauze G-komponentu.

Podľa rozhodnutia ústavného súdu môže regulačný úrad vyžadovať G-komponent iba od tých výrobcov elektriny, ktorí sa slobodne rozhodli uzavrieť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy.  „Zverejnením rozhodnutia ústavného súdu v zbierke zákonov sme konečne vyslali pozitívny signál Bruselu, že to ako krajina myslíme s energetickou úniou a svojimi klimatickými záväzkami vážne,“ konštatovala výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu Veronika Galeková.

Pred viac ako dvoma rokmi sa vtedajší opoziční poslanci Národnej rady SR obrátili na Ústavný súd SR, aby rozhodol o ústavnosti zavedenia takzvaného G-komponentu pre výrobcov elektriny. Zavedením G-komponentu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa nich zaviedol diskriminačné opatrenia pre výrobcov zo Slovenska voči zahraničným producentom, ktorí podobný poplatok neplatia. Okrem toho vytvoril aj prekážky pre domáci trh s elektrinou. Navyše, úrad mal zaviesť G-komponent nezákonným spôsobom.

Regulačný úrad všetky obvinenia výrobcov elektriny viackrát odmietol. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík vysvetľoval zavedenie G-komponentu už aj Bruselu. Vo svojom liste ubezpečil riaditeľa pre vnútorný trh s energiami generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku Klausa-Dietera Borchardta, že zavedením G-komponentu úrad neurobil nič neobvyklé, čo by nemalo oporu v európskej legislatíve a v praxi ostatných členských krajinách EÚ.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?